Saturday, March 21, 2015

Muốn chặt 1 cây nhỏ , chết vì sâu bịnh , CQ một TP mỹ phải hỏi ý ng dân trước khi chặt !
(Nhân việc các quan ở Hà Nội ra lịnh "TÀN SÁT" gần 7.000 cây cổ thụ , tôi xin đăng bài viết , dù đã cũ 5 năm trên blog của tôi , nhưng tính thời sự vẫn còn -- Tài) .
"Tôi ở thành phố Mỹ không mấy nổi tiếng gì mấy từ 16 năm nay . Nó không hấp dẫn du khách như New York hay San Francisco . Tuy nhiên câu chuyện sau đây làm cho tôi suy nghĩ khá nhiều . Một hôm , lúc đi bộ từ nhà ra trạm xe bus , tôi trông thấy một thông báo , treo trên một cây nhỏ , (gần như trụi lá , chu vi chừng 2 tấc) . Thông báo nói rằng TP * sẽ đốn bỏ cây này trong thời gian tới vì nó đã bị sâu tàn phá , không thể sống . Nếu ai có ý kiến về việc chặt bỏ cây này xin gọi đến cơ quan . . . ở số phone . . . .
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này . Cây do TP trồng trên lề đường nhằm tạo bóng mát cho dân cũng như cung cấp thêm buồng phổi cho TP . Nay do cây bị sâu , không thể sống được , họ phải nhổ bỏ để trồng cây khác . Thế mà TP cũng sẵn sàng đón nhận ý kiến của dân mặc dù việc đốn cây rất hợp lý . Nếu người dân có ý kiến khác và hợp lý hơn để xử lý cây này thì TP sẻ nghe theo ".
* Ở Mỹ , không có cấp chính quyền trung gian như quận/huyện và phường . Mọi việc lớn nhỏ , ng dân liên hệ trực tiếp với TP .
Sau đây là 2 thông báo chặt cây của tp Santa Monica , Cali . No comments:

Post a Comment