Sunday, March 22, 2015

Giao thừa , dân tranh nhau 
"hái lộc": một lũ ngốc .
Sau Tết , quan thủ đô 

chặt cây "kiếm lộc":
một bọn tàn độc .
Đất nước này sẽ 

tàn lụi : vì "hết lộc" .

No comments:

Post a Comment