Sunday, August 17, 2014


NHIỆM VỤ KÉP .

- Ở đất nước của CƠ HỘI , tuổi tác không là vấn đề khi 39 t còn đi học BS . Vẫn còn dở , ở VN , trên 50 tuổi , vẫn còn học lấy bằng "tiến sỉ" , mà đôi khi ko cần đi học .

"Thật kịch tính khi việc chụp 1 cuộc mổ xẻ tủy sống (spinal cord) đã khiến phóng viên nhà báo phóng viên Max Aguilera-Hellweg đổi nghề . "BN phải căng ng ra để xương sống giản ra , " ông nhớ lại . 'Khi tôi thấy tủy sống lộ ra , tôi nghĩ rằng mình đã đến mặt trăng . Tôi đã biết tôi đã muốn được sốc như thế mãi mãi" .
Vì vậy , ở tuổi 39 , Max trở lại với căn bản - với 1 khóa về pre-algebra . Ở tuổi 44 , ông ở trường y . Và sau đó , trong năm nội trú đầu tiên , National Geographic đã giao cho ông viết bài về stem cell (tế bào gốc) .
"Tôi vừa mới tốt nghiệp y khoa , và mù tịch hay biết rất ít (clueless) về tế bào gốc . Thành thực mà nói , phần lớn các bs cũng như vậy," ông nói . Với sự đồng ý của sếp ở trường y ĐH Massachusetts , ông sắp xếp (pack up) 11 rương về đồ nghề chụp ản và đặt ra cho mình 1 kế hoạch học tập chớp nhoáng về TBG .
"Tôi đã gặp các nhà khảo cứu và BN đang hồi phục , và tôi đã ko thể tưởng tượng khi chứng kiến các nghiên cứu này tới n.cứu khác . Việc n.cứu dùng chuột " cho thấy TBG từ não ng khi chích vào chuột sẽ hoạt động thích hợp - (những TBG này) sẽ tìm và chửa các hư hỏng . Thật khó mà chấp nhận (come to terms) những điều này lại có tác động mạnh mẽ như vậy ."
Dịch từ NAT GEO Jul 2005 .
 
Photo: Canh Le , Phạm Đăng Quỳnh , Hoài Việt , Khanh Vu Duc , Tu Nhu Bui

NHIỆM VỤ KÉP .
- Ở đất nước của CƠ HỘI , tuổi tác không là vấn đề khi 39 t còn đi học BS . Vẫn còn dở , ở VN , trên 50 tuổi , vẫn còn học lấy bằng "tiến sỉ"  , mà đôi khi ko cần đi học . 

"Thật kịch tính khi việc chụp 1 cuộc mổ xẻ tủy sống (spinal cord) đã khiến phóng viên nhà báo Max Aguilera-Hellweg đổi nghề . "BN phải căng ng ra để xương sống giản ra , " ông nhớ lại . 'Khi tôi thấy tủy sống lộ ra , tôi nghĩ rằng mình đã đến mặt trăng . Tôi đã biết tôi đã muốn được sốc như thế mãi mãi" .
Vì vậy , ở tuổi 39 , Max trở lại với căn bản - với 1 khóa về pre-algebra . Ở tuổi 44  , ông ở trường y . Và sau đó , trong năm nội trú đầu tiên , National Geographic đã giao cho ông viết bài về stem cell (tế bào gốc) . 
"Tôi vừa mới tốt nghiệp y khoa , và mù tịch hay biết rất ít (clueless) về tế bào gốc . Thành thực mà nói , phần lớn các bs cũng như vậy," ông nói . Với sự đồng ý của sếp ở trường y ĐH Massachusetts , ông sắp xếp (pack up)  11 rương về đồ nghề chụp ản và đặt ra cho mình 1 kế hoạch học tập chớp nhoáng về TBG . 
"Tôi đã gặp các nhà khảo cứu và BN đang hồi phục , và tôi đã ko thể tưởng tượng khi chứng kiến các nghiên cứu này tới n.cứu khác . Việc n.cứu dùng chuột " cho thấy TBG từ não ng khi chích vào chuột sẽ hoạt động thích hợp - (những TBG này) sẽ tìm và chửa các hư hỏng . Thật khó mà chấp nhận (come to terms) những điều này lại có tác động mạnh mẽ như vậy ."
Dịch từ NAT GEO Jul 2005 .No comments:

Post a Comment