Tuesday, April 1, 2014

MỘT SỰ SO SÁNH NHẸ :
ẢNH VỀ CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG ĐỐI DƯỚI CHẾ ĐỘ CŨ, CÓ SỰ THAM DỰ CỦA CÁC SV THÂN CỘNG NHƯ HUỲNH TẤN MẪM , v.v... VÀ ẢNH HIỆN NAY CỦA CÁC ÔNG NÀY .
"Cuối năm 1970, trong một cuộc xuống đường tại khu Đại học Văn khoa, hơn 100 SVHS bị bắt giam. Một ngày sau, tất cả được trả tự do, cảnh sát chỉ giữ lại ba người là Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi và Trần Hoài" .- Lê văn Nuôi .


NGÀY XƯA HÙNG DỦNG BAO NHIÊU , GIỜ ĐÂY KHÉP NÉP RỤT RÈ BẤY NHIÊU !
No comments:

Post a Comment