Wednesday, March 5, 2014

CHI PHÍ QUỐC PHÒNG CỦA TQ . (dịch bằng Google Translate) .

Nguồn : AFP - QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TQ - INFOGRAPHIC

Chính phủ Trung Quốc đã tiết lộ nó sẽ thúc đẩy chi tiêu quân sự của mình bằng 12,2% vào năm 2014, năm thứ 4 chạy chi tiêu đã tăng lên và cao hơn mục tiêu tăng trưởng GDP 7,5% trong năm - gọi sự gia tăng "vừa phải , và giới hạn về quy mô " và nói nó sẽ giúp " đóng góp nhiều hơn cho hòa bình thế giới . "

Trong tổng số 2014 đô la hiện nay là một số 132 tỷ . Trong năm 2013 chi tiêu quân sự của Trung Quốc "chỉ" tăng 10,7% , trong khi năm 2012 nó tăng lên 11,2% và năm 2011 tăng lên 12,7% .

Như thế nào chính xác các số liệu được từ lâu đã mở cho câu hỏi , tình trạng số liệu thống kê chính thức của Trung Quốc , xu hướng của nó đối với chi tiêu không báo cáo và các lợi ích kinh doanh rộng lớn duy trì bởi quân đội.

Phương tiện truyền thông nhà nước là cẩn thận để trình bày tăng lên khi cần thiết cho các mục đích vô tội như " hiện đại hóa " và " các hoạt động gìn giữ hòa bình ", mặc dù sự chú ý của quốc tế đã thường được tập trung vào những trò hề của nó trong vùng lãnh thổ biên giới tranh chấp của Nhật Bản .

Một gia tăng hải quân được cho là ưu tiên trước mắt chính cho Trung Quốc , với thiết kế công lâu dài của nó đối với Đài Loan và tuyên bố gần đây trên quần đảo Senkaku ngày càng được tham gia các cuộc gọi cho Okinawa "trở lại" của diều hâu quân sự cực đoan hơn.

Trong khi đó Nhật Bản đã công bố chi tiêu tăng ngân sách quân sự thảm hại của nó ( $ 47500000000 hiện nay) là 0,8 % , trong khi Obama được cho là có ý định cắt giảm ít nhất là tốc độ tăng trưởng của cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Mỹ , hiện đang ở một không quan trọng 527.000.000.000 $ .

AFP - pla - Infographic

No comments:

Post a Comment