Monday, March 31, 2014

 HARD RECESS MỘT MÁY TÍNH HP .

Thưa anh Đ. ,
Tôi đã nối laptop với 1 một màn hình/display rời nhưng ko thấy hình gì hết . Như vậy ko phải do màn hình bị hư mà do dây điện bị lõng hay trục trặc trên Motherboard . Tôi đã áp dụng Hard Recess nhưng ko kết quả . Tôi thấy điện lúc ON lúc OFF , có thể dây điện bị lỏng .

 Hard recess sẽ xóa tất cả thông tin trong memory của memory của máy tính (giúp máy chạy) .  Hard Recess buộc máy tính xóa và tái lập sự nối kết phần mềm giửa BIOS và phần cứng  .
A/ Performing a hard or forced reset might fix the following conditions/Hard Recess có thể chữa các bịnh sau :
Windows stops responding /Hệ điều hành ngưng đáp ứng .
Computer stops before Windows loads - no boot, blinking cursor on a black display, and errors relating to OS not found or a missing drive/Máy tính ngừng trước khi HĐH tải xuống - như ko có vạch chớp trên màn hình , và thông báo lỗi như 'OS not found' hay 'missing drive' 
Display suddenly goes blank and stays blank/Màn hình đột nhiên trống .
Software freezes/Phần mềm bị đơ .
Keyboard stops responding/Bàn phím ko đáp ứng .
The computer does not return from sleep or suspend mode. Máy tính không thể trở lại Sleep và Suspend .
 An external device stops responding. Một thiết bị ngoại vi (như máy in) không đáp ứng .
B/ Các bước phải làm .
 Turn off the computer/Tắt máy tính.
 Disconnect all external connected peripheral devices such as USB storage devices, external displays, and printers/Tháo các thiết bị ngoại vi như USB , màn hình rời , máy in .
Unplug the AC adapter from the computer/ Tháo AC adapter .
Remove the battery/Tháo pin .
Press and hold down the Power button for about 15 seconds to drain any residual electrical charge from the capacitors that protect the memory/Ấn và giử phím Power trong 15 giây .
Insert the battery and plug the AC adapter back into the notebook computer, but do not connect any of the peripheral devices/Lắp pin và nối lại AC adapter , nhưng ko nối các thiết bị ngoại vi .
Press the Power button to turn on the computer/Bấm phím Power .
If a startup menu opens, use the arrow keys to select Start Windows Normally , and then press the Enter key/Nếu Menu khởi động mở ra , dùng phím mủi tên để chọn Start Windows Normally .
After reconnecting each of the peripheral devices, run Windows Update and HP Support Assistant to update all device drivers/Sau khi nối các thiết bị ngoại vi , chạy Windows Update và HP Support Assistant để cập nhật các driver .
Nguồn :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01684768&cc=us&dlc=en&lc=en

No comments:

Post a Comment