Tuesday, February 18, 2014

Vài con số dễ thương về CHLB Đức .
Nguồn : TIME Sep 23 , 2013 .
1/ Thặng dư (surplus)  : 0.2 % năm 2012 , nước duy nhứt của khối E.U. có thặng dư .
2/ $ 280 tỉ là số tiền mà Đức dành riêng (earmark) để chống đỡ (shore up) cho đồng euro . Số tiền mà Đức đã bỏ ra (bailout commitment already amount) là $ 153 tỉ .
3/ 7.4 triệu : số công dân không phải từ E.U. sống tại Đức . Lớn nhứt nếu so với các thành viên khác .
4/ 8.1 % : tỉ lệ giới trẻ thất nghiệp (youth employment) tại Đức . Thấp nhứt trong khối E.U.
Nước Đức đang phát triển tốt hơn nhiều nước Âu châu khác , nhưng sự phát triển này tùy thuộc đồng euro .
GDP năm 2012 : Mỹ , 15.7 ngàn tỉ đô - E.U. , 16.6 ngàn tỉ - Đức , 3.4 ngàn tỉ .
Xin xem biểu đồ bên dưới về xuất khẩu , thất nghiệp và thặng dư/thâm hụt của Đức so với khối EU , Mỹ và các nước Âu châu khác như : CH Tiệp , Anh (UK) , Pháp , TBN (Spain) , Hy lạp (Greece) .

No comments:

Post a Comment