Tuesday, February 11, 2014


TRONG CHIẾN TRANH , MỌI VIỆC ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA .

Lời nói đầu : Vừa rồi , 1 bạn của PĐQ đã post ảnh 1 phụ nử trẻ bị chết trong chiến tranh VN . Ảnh này đã tạo nhiều tranh cải . Nay tôi gửi bài viết này để khẳng định về tính trung thực của tấm ảnh . Chiến tranh luôn luôn tàn bạo nhưng nay nó ĐÃ LÀ QUá KHỨ . Chúng ta nên tập trung vào những gì ĐANG DIỄN RA trên đất nước vì nó TỪNG GIỜ TÙNG PHÚT tác động lên chúng ta . 
Do vậy , không nên khơi dậy những vết thương trong qúa khứ . Bạn chỉ làm khơi dậy nỗi khổ của dân thường trong CT .-- Tài .
Tấm hình mà bạn đó post lên , có nguồn từ đây : http://www.thevietnamiremember.com/vietnam/Stories/enemy.htm 
Tác giả của bài viết là 1 lính TQLC Mỹ , tên Steven Curtis , phục vụ ở VN từ 1/1968 tới 6/1970 . Công việc của anh gồm chụp ảnh chiến tranh và ảnh về giao tế công cộng như BV , viện mồ côi , các thăm viếng của các chính khách Mỹ tại VN .
ảnh của tác giả bài viết đang ẳm 1 bé mồ côi .

Trong bài viết có đoạn :
. . .
"Chúng tôi tìm thấy ng đàn bà trẻ này - độ khoảng trên 20 - nằm trên đường khi chúng tôi dò mìn . Lúc đó , mặt trời mới mọc , nhưng 1 nhóm lính Nam VN và vài dân thường đã tụ họp chung quanh . Cô ta đã bị bắn ở khoảng cách rất gần vào lúc nào đó trong đêm . Cô ta được cho là 1 CẢM TÌNH VIÊN (sympatizer)  Việt cộng và đã bị lột hết quần áo  để gây bối rối/khó chịu cho gđ của cô .  Ai đó đã phủ 1 tấm plastic lên ng cô nhưng khi chúng tôi tới , lính tráng đã phần nào tháo dở tấm plastic và cười đùa  .  Thật khó tin là 1 người trẻ và có vẻ vô tội như vậy lại là kẻ thù , nhưng chúng tôi sớm nhận ra rằng chúng tôi không thể nào chắc chắn ai là người đáng tin . "
. . .
Tạm dịch từ : We found this young woman--in her  early 20s at most-- lying on the road as we swept it for mines. It was the first thing in the morning, barely after sunup, but a group of South Vietnamese soldiers and a few civilians had already gathered around . She had been shot at point blank range sometime during the night .It was alleged that she was a Viet Cong sympathizer and had been stripped of her clothing as a further embarrassment to her family. Someone else had covered her over in plastic but as we arrived, the soldiers had removed part of it and were having a good laugh. It was hard to believe someone as young and innocent looking as she could be the enemy , but we soon learned that we could never be sure who to trust.
Kết luận : Tới đây , chúng ta ko còn gì để tranh cải về tính trung thực của hình này .
Trong CT , mọi việc đều có thể xẩy ra .

No comments:

Post a Comment