Saturday, January 18, 2014

TẠI SAO BÁO CAND ĐỀ CAO TT DIỆM ?
1/ Cách đây vài hôm , 1 Facebooker đăng lại bài viết trên  . Tôi đã 'còm' như sau :
Năm 1958 , khi TT Phạm văn Đồng ra tuyên bố thì 2 quần đảo HS-TS đang dưới quyền quản lý hay quyền tài phán (juridistion) của nền đệ 1 cộng hòa  - mà người lãnh đạo là TT Diệm . (VNCH lúc ấy đã là 1 quốc gia thực thụ vì có đủ ba yếu tố cấu thành : lãnh thổ , dân tộc , và chính quyền . Đã được rất nhiều nước trên TG công nhận . Nền đệ 2 cộng hòa , lãnh đạo bởi TT Thiệu , cũng chỉ là thừa kế từ nền đệ 1 cộng hòa , tiếp tục giử chủ quyền với hai quần đảo này ) .
Tới tháng 1 1974 , TQ đã dùng sức mạnh để chiếm Hoàng sa .
thực thể (entity) chính trị này (VNCH) nay không còn nữa , nhưng đối với suy nghĩ thông thường và luật pháp quốc tế , hai quần đảo này ĐÃ TỪNG được VNCH quản lý  (có quyền tài phán)  mà người thừa kế cuối cùng là CP của TT Thiệu .
Xin lấy 1 VD : Khi người CS chiếm miền Nam , dù muốn dù không , họ vẫn phải tôn trọng những giấy tờ về hộ tịch , sang nhượng nhà đất (địa bộ , bằng khoán) v.v.. cấp từ đời Tây hay chế độ VNCH . Không thể nêu lý do thực thể CT đó ko tồn tại nên giấy tờ trên KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ .
Thành ra , chỉ có VNCH mới có CHÍNH DANH trong việc đòi hỏi chủ quyền về 2 QĐ này .
Do vậy việc báo CAND đề cao TT Diệm là như vậy .
2/ Hôm nay , trên RFI vietnamese , có bài "Giáo sư Tương Lai : Ngọn gió lành đầu năm mang lại hy vọng cho dân chủ ở Việt Nam"
Bài viết  có đoạn :
. . .
"Trước đây liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa, thì kiêng dè khi nói về thực thể Việt Nam Cộng Hòa. Dù muốn hay không, đó là một trong bốn bên ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris, làm sao mà vứt bỏ thực thể ấy được. Và nếu DÙNG THỰC THỂ ĐÓ MÀ ĐẤU TRANH thì mới nói rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, bị Trung Quốc xâm lược.
Gần đây người ta mới bạch hóa vấn đề công hàm của Phạm Văn Đồng, báo chí đã có đưa lên. Khi công nhận hồi ấy nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ nào để nói về Hoàng Sa cả, vì theo Hiệp định Genève thì Hoàng Sa nằm ở bên kia vĩ tuyến 17, THUỘC VỀ  Việt Nam Cộng Hòa . Do hồi ấy tránh nhắc lại điều đó, mà chúng ta gặp khó khăn trong việc lập luận, đấu tranh vạch mặt Trung Quốc xâm lược để giành lấy chủ quyền Hoàng Sa. Bây giờ vấn đề ấy rõ rồi thì phải nói lại. "
. . .
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140111-giao-su-tuong-lai-ngon-gio-lanh-dau-nam-mang-lai-hy-vong-cho-dan-chu

No comments:

Post a Comment