Sunday, January 5, 2014

PARIS MATCH PHỎNG VẤN ĐT ĐẶNG PHƯƠNG THÀNH , CHỈ HUY TRUNG ĐOÀN 12 SĐ 7 BỘ BINH VNCH

NGUỒN : PARIS MATCH SỐ NGÀY 19 AVRIL 1975 .

THƯA CÁC BẠN ,
        CÁCH ĐÂY MẤY NGÀY TÔI ĐẢ ĐĂNG LẠI HAI TRANG TRÊN BÁO  PARIS MATCH PHỎNG VẤN ĐẠI TÁ THÀNH (SCAN TỪ BẢN PHOTOCOPY NÊN CHẤT LƯỢNG KÉM) .
      NHƯ ĐẢ NÓI , TÔI ĐẢ QUÊN TIẾNG PHÁP KHÁ NHIỀU NHƯNG VÌ QUÁ NÓNG LÒNG MUỐN DỊCH RA TIẾNG VIỆT NÊN TÔI ĐẢ TÌM ĐƯỢC " REVERSO" , MỘT WEBSITE DỊCH MIỂN PHÍ TỪ ANH QUA PHÁP VÀ NGƯỢC LẠI ; VÀ NHIỀU NGÔN NGỬ KHÁC . TÔI NHẬN XÉT CÔNG CỤ NÀY DỊCH KHÁ HƠN CẢ GOOGLE TRANSLATE VÌ KHÔNG CÓ NHIỀU NGÔ NGHÊ RẤT BUỒN CƯỜI MÀ GOOGLE HAY GẶP . NÓ CÓ THỂ DỊCH CẢ MỘT BÀI VIẾT VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ BẠN PHẢI COPY VÀ PASTE . VÌ DỰA VÀO BẢN PHOTOCOPY NÊN TÔI PHẢI BỎ RA MỘT BUỔI CHIỀU (TRONG KHI NƯỚC MỦI CHẢY RÒNG RÒNG VÌ CẢM LẠNH) NHẬP TỪNG CÂU VÀO CÔNG CỤ NÀY ĐỂ NÓ DỊCH RA TIẾNG ANH ; SAU ĐÓ TÔI DỊCH RA TIẾNG VIỆT VÀ NHẬP VÀO MICROSOFT WORD . THÀNH RA NẾU CÓ SAI SÓT , MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM . SAU ĐÂY LÀ PHẦN CHUYỂN NGỬ CỦA ĐOẠN PHỎNG VẤN NÀY .
            TÔI XIN CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ANH HÙNG NÀY SỚM ĐƯỢC SIÊU THOÁT  , NGƯỜI ĐẢ TẠO NÊN CHIẾN THẮNG LỚN NHỨT VÀ CUỐI CÙNG CỦA QLVNCH ; NHƯNG ĐẢ LÌA ĐỜI  RẤT THẢM THƯƠNG VÌ BỊ TRA TẤN ĐẾN CHẾT SAU KHI TRỐN TRẠI THẤT BẠI TẠI MỘT TRẠI TÙ CỦA CSVN SAU 1975 (XIN XEM BÀI CỦA TRUNG TÁ TRẦN VĂN LƯU CỦNG ĐĂNG TRÊN BLOG NÀY) . 

v v v v v v v v v v
. . .


      MỶ QUỚI , 150 DÂN LÀNG ĐẢ ĐƯỢC TẬP TRUNG TẠI SÂN LÀNG KHI CHÚNG TÔI TỚI . NHỬNG NGƯỜI NÀY KO ĐI RA ĐỒNG SÁNG NAY . TRONG TẦM NHÌN CỦA MẮT , VÙNG CHÂU THỔ RẠN NỨT NÀY , NGOẠI TRỪ LỬNG LƠ NHỬNG ĐÁM SƯƠNG MÙ , CÒN LẠI LÀ TRONG VẮT (A PERTE DE VUE , LE DELTA CRAQUELE , SUR LEQUEL FLOTTENT DE ECHARPES DE BRUME , EST VIDE ) . XA  XA , XUẤT HIỆN NHỬNG CỤM KHÓI (AU LOIN , DES FUMEES D'EXPLOSION) , ĐÓ LÀ NHỬNG KHẨU 105 CỦA PHÁO BINH CHÁNH PHỦ ĐANG GIÃ/NỆN (PILONNER) NHỬNG TÀN QUÂN CỦA 1 TRUNG ĐOÀN QUÂN BẮC VIỆT XÂM NHẬP , ĐẢ BỊ TIÊU DIỆT HÔM TRƯỚC (S'EST FAIT ANEANTIR LA VEILLE) .
      ĐÓ LÀ HÒA BÌNH VÀ ĐÓ LÀ CHIẾN TRANH . VÙNG CHÂU THỔ NÀY LUÔN LUÔN CÓ HAI BỘ MẶT . TRONG KHÚC QUANH CỦA CON KINH (LA BOUCLE DE L'ARROYO) CHẢY VÒNG QUA LÀNG , NỔI LÊN NHỬNG XÁC CHẾT SÌNH CHƯỚNG VÀ ĐEN KỊT (GONFLES ET NOIRS) . CÁCH ĐÂY HAI NGÀY , MỶ QUỚI ĐẢ LÀ BỘ CHỈ HUY CỦA QUÂN BẮC VIỆT .  TRÊN NGƯỞNG CỬA CỦA MỘT NGÔI NHÀ , MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VỚI NÉT MẶT ĐẦY SỢ HẢI (AUX YEUX REMPLIS DE FRAYEUR) , ĐANG NGỒI , ĐƯỢC CANH GÁC BỞI BA NGHỈA QUÂN (TROIS VILLAGEOIS EN ARMES) . " NGƯỜI NÀY TRƯỚC ĐÂY LÀ CHÍNH ỦY CỦA TRUNG ĐOÀN "(C'ETAIT LE COMMISSAIRE POLITIQUE DU REGIMENT) , ĐẠI TÁ THÀNH GIẢI THÍCH CHO TÔI . MẬP NHƯNG LÙN (TRAPU) , GƯƠNG MẶT TRÒN NHƯNG VỚI NÉT CỨNG CỎI (LES TRAITS FERMES) , ĐẠI TÁ THÀNH ĐẢ HÀNH QUÂN (RATISSER/RAKE) VÙNG CHÂU  THỔ NÀY TỪ NHIỀU THÁNG . ÔNG NHÌN CHĂM CHÚ CÁNH ĐỒNG CHỈ CÒN BÙN KHÔ , NGĂN CÁCH BỞI NHỬNG CON ĐÊ NHỎ , VÀ THÌ THẦM : " CÒN NỬA " . (IL SCRUTE LA PLAINE , QUADRILLEE PAR LES DIGUETTES , ET MURMURE : " IL Y EN A ENCORE" ) . ÔNG NÓI NHƯ MỘT SQ PHÁP CỦA THẬP NIÊN 1950 . TÔI NÓI NHƯ VẬY VỚI ÔNG , ÔNG TRẢ LỜI : "VÙNG CHÂU THỔ LÀ VẬY" (C'EST LA DELTA) .
       NHƯNG BÊN DƯỚI NHỬNG BỤI CHUỐI  (BANANERAIE) , TẠO BÓNG MÁT CHO CHO LÀNG , NHỬNG CÔ GÁI TRẺ MẶC ÁO LỤA TRẮNG ĐANG PHÌ CƯỜI (POUFFLER DE RIRE ) , NHỬNG ĐỨA NHỎ Ở TRUỒNG VỪA  ĐUỔI NHAU VỪA LA TRƯỚC MỔI NHÀ - NHỬNG NGÔI NHÀ BẰNG ĐẤT VỚI LỚP VỮA MÀU XANH (MAISONS EN DUR , ENDUITES DE CREPI BLEU) . CÓ NHIỀU LU LỚN ĐỰNG NƯỚC NGỌT MÀ NHỬNG THANH NIÊN CÓ THỂ DÙNG NHỬNG CÁI LON BẰNG THIẾC ĐỂ MÚC UỐNG HAY RẢY NƯỚC CHO MÁT (DES GOBELETS DE FER BLANC POUR BOIRE ET S'ASPERGER) . NGUỜI TA VỪA LẤY NHỬNG XÁC DƯỚI KINH , SẺ CHÔN CẤT VÀ MỌI VIỆC SẺ CỦNG NHƯ TRƯỚC . CHO TỚI  ĐÊM KẾ (JUSQU'A LA NUIT PROCHAINE) .
       BỞI VÌ ĐÓ LÀ ĐÊM MÀ CÁC ĐẶC CÔNG BẮC VIỆT XÂM NHẬP VÀO CÁC LÀNG ĐỂ ĐE DỌA CÁC TRƯỞNG LÀNG , TRỪNG PHẠT NHỬNG NÔNG DÂN KO TUÂN LỊNH VIỆT-CỘNG (CHATIER LES PAYSANS QUI NE SE PLIENT PAS AUX CONSIGNES DU VIET-CONG) . GIỐNG NHƯ THỜI NGƯỜI PHÁP CÒN HIỆN DIỆN . VÙNG CHÂU THỔ NÀY , VỚI MỘT TRIỆU NGƯỜI ĐANG NUÔI 20 TRIỆU NGƯỜI , CÓ THỂ NUÔI TOÀN NƯỚC VN . ĐÂY LÀ VÙNG ĐẤT MÀU MỞ/PHÌ NHIÊU/FERTILE NHẤT ĐÔNG-NAM-Á . KO CÓ VÙNG CHÂU THỔ , SÀI GÒN SẺ LÀ MỘT THÀNH PHỐ CHẾT . DO ĐÓ MÀ TẠI SAO ĐẠI TÁ THÀNH  THEO DỎI , TRONG KHU VỰC BAO LA NÀY , NƠI MÀ NGƯỜI NGOẠI QUỐC PHẢI DỰA VÀO ĐỊA BÀN ĐỂ DI CHUYỂN , NHỬNG TRUNG ĐOÀN BẮC VN PHÂN TÁN THÀNH TỪNG TOÁN NHỎ , DẤU MÌNH TRONG NHỬNG AO (TROUS D'EAU) , ĐÀO NHỬNG ĐƯỜNG HẦM DƯỚI CÁC ĐÊ VÀ ĐÔI KHI SỐNG DƯỚI ĐÓ TRONG NHIỀU THÁNG .
      NGƯỜI NÔNG DÂN VÙNG CHÂU THỔ KO THÍCH VIỆT CÔNG . VÀ ĐỐI VỚI HỌ , MỘT NGƯỜI MIỀN BẮC LÀ MỘT NGƯỜI ESQUIMAU . MỔI ẤP CÓ NGHỈA QUÂN TRANG BỊ VỦ KHÍ NHẸ . Ở PHÍA BẮC CỦA VÙNG CHÂU THỔ , NHỬNG NGƯỜI HÒA HẢO , MỘT GIÁO PHÁI CÓ MÀU SĂC CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC THÀNH 1 ĐẠO QUÂN THẬT SỰ , ĐẢ THÀNH CÔNG KHI LÀM KHIẾP ĐẢM NHỬNG PHẦN TỬ LIỀU LỈNH  NHỨT CỦA ĐỘI QUÂN QUYẾT TỬ CỦA HÀ NỘI . NHƯNG NHỬNG NGƯỜI NÔNG DÂN NÀY CỦNG GHÉT NHỬNG CÔNG CHỨC CỦA SÀI GÒN THAM NHỦNG (RANCONNER) VÀ KO BIẾT LỘI RUỘNG (NE SAVENT PAS MARCHER DANS LES RIZIERES) . HỌ
CÓ MỘT DANH TỪ ĐỂ CHỈ NHỬNG NGƯỜI NÀY : ĐÓ LÀ NHỬNG NGƯỜI MANG TÚI/BỊ GẠO (CE SONT CEUX QUI EMPORTENT LES SACS DE RIZ . CHÚNG TA ĐANG Ở Á CHÂU VÀ NGƯỜI NÔNG DÂN ĐANG CHỜ ĐỂ BIẾT AI SẺ LÀ KẺ MẠNH NHỨT . CHÍNH KẺ MẠNH NHỨT SẺ LÀM CHỦ VÙNG CHÂU THỔ NÀY . VAÒ LÚC NÀY , VỊ ĐẠI TÁ KHỎE MẠNH NÀY ĐANG GIỬ QUẬN BẾN TRANH TRONG TAY CHO CHÁNH PHỦ SÀI GÒN . KO NẮM VỬNG TÌNH HÌNH , NGƯỜI NÔNG DÂN KO BIẾT TỚI SỰ THẢM BẠI MỚI ĐÂY (Ý NÓI SỤP ĐỔ CỦA CÁC TỈNH MIỀN TRUNG - TAT) VÀ , HƠN NỬA , HỌ CÒN CƯỜI VÌ NGHỈ RẰNG NÓ QUÁ XA NƠI HỌ ĐANG SỐNG .
       NHƯNG NẾU BẮC QUÂN , TẠI XUÂN LỘC ĐANG CẦM CHÂN NHỬNG LỰC LƯỢNG GIỎI NHỨT CỦA SÀI GÒN , ĐỘT NHIÊN TẤN CÔNG VÙNG CHÂU THỔ ?
      CHÚNG TÔI TIẾP TỤC , TRỢT LÊN TRỢT XUỐNG ( TREBUCHER) TRÊN NHỬNG BỜ RUỘNG , TỚI ẤP BẮC . VẨN CÒN NHỬNG THIẾU NỬ VỚI HOA CÀI TRÊN TÓC . VẨN CÒN NHỬNG ĐỨA TRẺ NÔ ĐÙA VÀI MÉT CÁCH CÁC XÁC SÌNH CHƯỚNG VÀ NÁM ĐEN . VẨN CÒN XUẤT HIỆN NHỬNG NGHỈA QUÂN  BẢO VỆ LÀNG CỦA HỌ . NHƯNG HỌ SẺ CHỐNG ĐƯỢC AI ?
      CHÚNG TÔI VÀO NHÀ CỦA XẢ TRƯỞNG . CÓ TÁM ĐỨA NHỎ TRÊN BỘ BỘ VÁN GỎ LỚN . MỘT BÀ LẢO ĐANG ĐANG CẮM HOA TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ . VỊ XẢ TRƯỞNG CHÀO ĐẠI TÁ . "LÀNG NÀY THÌ BẢO ĐẢM " ĐẠI TÁ NÓI . NHƯNG ÔNG TA NHÌN RA XA , HƯỚNG VỀ CÁC BỤI CHUỐI MÀ SỨC NÓNG CỦA BUỔI TRƯA LÀM CHÚNG LUNG LINH DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI , NHƯ ĐỊCH QUÂN ĐANG ẨN NÚP Ở ĐÓ .
      TẠI SÀI GÒN , TRONG 1 CON ĐƯỜNG RỘNG , KẾ KHÁCH SẠN CONTINENTAL , CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NHỎ THÓ ĐANG SỐNG , MẢNH KHẢNH NHƯNG HOẠT BÁT/MENUE ET VIVE , VỪA LÀM TRUNG GIAN/S'INTERPOSER GIỬA HAI KẺ THÙ KO ĐỘI TRỜI CHUNG , TỔNG THỐNG THIỆU VÀ VIỆT CỘNG . ĐÓ LÀ BÀ NGÔ BÁ THÀNH . BÀ MỜI CÁC PHÓNG VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN VƯỜN NHÀ BÀ . ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI , BÀ TƯỢNG TRƯNG CHO LỰC LƯỢNG THỨ BA . Ở HOA THỊNH ĐỐN , PARIS , LUÂN ĐÔN VÀ CÓ THỂ Ở MOSCOW NGƯỜI TA LẮNG NGHE BÀ . NGƯỜI TA COI BÀ NHƯ  MỘT LỰC LƯỢNG ĐỂ THAY THẾ . NGƯỜI TA CỦNG ĐANG THEO DỎI MỘT VIÊN TƯỚNG MÀ GIÁ TRỊ LỚN NHỨT CỦA ÔNG LÀ VẨN CÒN IM LẶNG . ĐÓ LÀ MINH LỚN . NGƯỜI TA ĐỒN ĐẢI RẰNG ÔNG SẮP TÁI XUẤT GIANG HỒ . NHƯNG DÂN SÀI GÒN , MỔI ĐÊM HƯỚNG LỔ TAY VỀ XUÂN LỘC , CHỈ CÓ THỂ NGHE TIẾNG ĐẠI BÁC CỦA BẮC QUÂN . / .

KÝ GIẢ FRANCOIS CAVIGLIOLI

No comments:

Post a Comment