Tuesday, October 8, 2013

PHỤ NỬ VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH .

HAI CÔ GÁI , 14 VÀ 17 , BỊ LÍNH DÙ MỶ BẮT TẠI 1 TRẠI HUẤN LUYỆN DU KÍCH .

HAI NỬ QUÂN NHÂN VNCH PHỤC VỤ TẠI BV VÌ DÂN

1 Y TÁ VNCH ĐANG SĂN SÓC 1 DU KÍCH CS BỊ THƯƠNG NẶNG . NGƯỜI VỢ ĐẦY VẺ LO ÂU .

HÌNH 1/ LÀ VỢ CỦA 1 NGHỈA QUÂN TỬ TRẬN , CHỊ ĐẢ CHUYỂN ĐẠN CHO ĐỒNG ĐỘI CỦA CHỒNG TRONG 1 TRẬN ĐÁNH BẢO VỆ LÀNG ; CHỊ ĐẢ ĐƯỢC HUY CHƯƠNG V/V NÀY . HÌNH 2/ 1 NỬ Y TÁ CSBV ĐANG SĂN SÓC 1 PHI CÔNG TÙ BINH MỶ DƯỚI SỰ CANH GÁC CỦA 1 CHIẾN BINH KHÁC .

BỨC ẢNH ĂN Ý NHẤT : TRONG LÚC NGỒI CHEN CHÚC TRÊN CON TÀU RỜI BỎ ĐẤT NƯỚC THÂN YÊU , NGƯỜI PHỤ NỬ NÀY CÓ LẺ ĐANG SUY NGHỈ VỀ 1 TƯƠNG LAI MỜ MỊT ĐANG CHỜ ĐỢI MÌNH  ; MẤY ĐỨA NHỎ THÌ XÚM NHAU KHÓC . CHỤP TRÊN TÀU CHIẾN MỶ SS BLUE RIDGE TRONG NHỬNG NGÀY CUỐI THÁNG 4/1975 .
CÔ GÁI NÀY LÚC ĐẦU BỊ NGHI LÀ DU KÍCH CS ; NHƯNG SAU ĐÓ THÌ KO PHẢI NHƯ VẬY .

NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY Ở ĐÀ NẢNG BỊ BẮT BỞI CẢNH SÁT VNCH VÌ CHỨA TRÊN 10 LỰU ĐẠN TRONG NHÀ .

PHỤ NỬ NÀY , BỊ THƯƠNG NẶNG TRONG CUỘC CHIẾN TẾT MẬU THÂN 1968 , ĐANG CHỜ DI TẢN . KO BIẾT SAU ĐÓ CÓ SỐNG SÓT KO ?

LÍNH MỶ ĐANG GIẢI GIAO TÙ BINH CS TRONG ĐÓ CÓ PHỤ NỬ

PHỤ NỬ TRONG CHIẾN KHU CS . ẢNH NÀY CÓ LẺ TÌM ĐƯỢC TRÊN XÁC CỦA CHIẾN BINH CS

LÍNH MỶ ĐANG XEM VĂN NGHỆ TẠI 1 CLUB Ở PHI TRƯỜNG TSN .BAN VĂN NGHỆ CÓ TÊN RIOTS .

NỬ SVSQ HỌC VIỆN CẢNH SÁT THỦ ĐỨC ĐANG TUYÊN THỆ

1 PHỤ NỬ DI TẢN BẰNG T.THĂNG TRÊN TỈNH LỘ 7 NĂM 1975 .

MỘT PHỤ NỬ NẠN NHÂN CHIẾN CUỘC

No comments:

Post a Comment