Thursday, August 1, 2013

NGUYỄN HỮU ĐANG , TIẾP THEO

Thưa bác TMĐ và quí vị ,
1/ Khi tôi dùng cụm từ 'dì Tiến hay ông Ga cũa bác' là có ý nói , 'ĐẢNG  cũa bác' . Chứ đâu có ý như bác nghĩ . Báo chí hay gọi 'dì Tiến' thì tôi gọi theo .
2/ Ngay từ 1956 , sống trong chế độ toàn trị mà ông Nguyễn hữu Đang đã cổ vỏ cho Tam Quyền Phân Lập để rồi bị đọa đầy . Các cựu SV tranh đấu (dưới chế độ cũ) như Huỳnh ngọc Chênh , Hạ đình Nguyên , v.v... và các nhân sĩ Bắc Hà như Nguyễn quang A , Huệ Chi , v.v... cũng đang cổ vỏ cho TQPL và Nhà Nước Pháp Quyền  .
Bác TMĐ hay nói , tôi ko biết gì về CS nên mới cổ vỏ TQPL , vậy mấy người này cũng mù tịt về CS à . Nói như bác , chĩ có người hiểu được CS - như bác , mới được quyền nói đến TQPL .
Chẵng lẽ bác lại ác cảm , cay cú , hay sợ bốn chữ TQPL : coi nó là thuốc độc và nếu (VN) áp dụng thể chế này sẽ gây hổn loạn hay do dân trí VN quá thấp nên không thể áp dụng . Nói như vậy , Myanamar đang có hổn loạn  hay dân trí người Việt thua dân Myanmar !
Hay chĩ có đãng CS mới đủ sáng suốt lãnh đạo nhân dân VN  !
Nếu 'họ' sáng suốt thì chủ blog này đã không có đề tài để viết (cạn đề tài) ; và các còm sĩ như Trần Kẽm , Thích Đọc Còm , Luận Hay Thì Chơi , tôi và nhiều người khác đã ko tham dự blog này (có lẽ sẽ giải nghệ) .
3/ Riêng tôi , không dám kêu ai là ngu hay trẻ con . Vì chĩ có mình , mới biết mình khôn hay ngu , người lớn hay trẻ con mà thôi .
4/ Các cụ Locke , Montesquieu - với đầu óc hoài nghi - đã lập luận , không thể giao việc điều hành đất nước cho những con người , với giả định họ là người có đạo đức , đã có nhiều thành tích tốt , v.v... trong quá khứ .
Lấy gì bảo đảm những người này sẽ tiếp tục giử các đức tính tốt như trên khi có quyền hành trong tay (các bạn đã thấy điều này ở đồng chí X rồi . . .) .
Vì vậy , ngay cã họ được dân bầu lên (qua bỏ phiếu phổ thông , trực tiếp và kín) , họ sẽ vẫn phải thường xuyên bị GIÁM SÁT bởi một Quốc hội và một nền Tư Pháp độc lập ; cũng như thường xuyên bị SOI MÓI bởi một nền Báo chí tự do .
Tôi đã viết nhiều lần , tham nhũng và lạm quyền hiện nay trên mọi lãnh vực cũa đời sống xã hội , đều do không áp dụng TQPL . Thét rồi , dân  có câu , 'tập sống với lũ' , nghĩa là coi TN và LQ là chuyện ko thể tránh được ; giống như lũ lụt sau mỗi con mưa .
5/ Tôi luôn quan niệm : trong cuộc đời , có một thời gian nào đó , ta hành động trong khi bị đam mê , cuốn hút , quyến rủ , v.v... bởi một lý tưỡng chính trị  hay sắc đẹp hay đồng tiền hay  địa vị cao sang , v.v...
Nhưng hãy nhớ rằng , khi chết đi , ta sẽ bỏ lại tất cã : vợ , con , nhà cao , cửa rộng , v.v... Cái mà ta sẽ để lại trên thế gian này là TIẾNG XẤU hay TỐT , hậu quả cũa các việc làm cũa ta .
Ông bà thì có câu , 'lưu danh thiên cổ , lưu xú vạn niên' ; nghĩa là ' tiếng tốt lưu lại 1. 000 năm , tiếng xấu thì 10.000 năm' .
Nhưng trong cơn say (hay đam mê) cũa quyền lực , tiền bạc , v.v... , mấy ai đang có quyền lực trong tay đã nghĩ tới điều này .
Nếu họ (những người đang nắm quyền lực) đều nghĩ tới điều này thì 'đại phúc cho dân tộc Việt Nam' (xin chôm chĩa câu này cũa bác) .
Cám ơn bác vì đã ví tôi là 'kẻ-chăn-bò-Texas' (vì trẻ đi tới 30 tuổi , tôi rất mong được như vậy) .No comments:

Post a Comment