Wednesday, July 17, 2013

Vì chưa tới lúc mà thôi .

Thưa các bác và các bạn trẻ ,
Do bức xúc trước tình hình đất nước , nên một số còm sĩ đã lên tiếng phản kháng và bị 'ném đá' tơi bời .
Nếu suy nghĩ kỷ, việc làm cũa chúng tôi giống như 'tiếng kêu trong sa mạc' : vì tiếng nói này chĩ quanh quẩn trong blog này , có đi xa được đâu ; chưa kể còn bị chửi bới tục tiểu .
Nhưng nếu nhìn VN qua lăng kính TÂM LINH thì ta có thể nói :
TẤT CÃ VÌ CHƯA TỚI LÚC MÀ THÔI : hãy xem CP độc tài quân phiệt Myanmar (một nước mà đạo Phật chiếm đa số) , đã từng nổ súng giết HÀNG NGÀN SƯ SẢI VÀ DÂN THƯỜNG , BẮT GIAM ĐẠI TRÀ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI ; đến độ họ phải biến trường học giửa TP làm trại tù chính trị .
Nhưng 'đùng một cái' , họ đã quay phắt 180 độ , chẵng cần ĐÃO CHÍNH , NỖI LOẠN , hay CÁCH MẠNG gì hết . Để bắt đầu đi theo thể chế TAM QUYỀN PHÂN LẬP như : cho bầu cử tự do để thành lập QH , viết lại hiến pháp , đảng cầm quyền sánh vai cùng đối lập trong QH , thả tù chính trị , v.v...
Hiện nay , CP Myanmar gần như chiếm được cảm tình cũa toàn thế giới , chĩ trừ một vài nước như TQ vì mất nhiều quyền lợi sau sự thay đổi đột ngột về thể chế tại nước này .
Tóm lại , mọi việc xãy ra đều có sự SẮP XẾP CŨA TRỜI ĐẤT .

No comments:

Post a Comment