Wednesday, July 10, 2013

vài nét về nước đức . 
1/Theo wiki thì :
a/ Dân số cũa Đức , sl 2012 là 81.305.856 .
b/ GDP (hay PPP) sl 2012 là 3.197 tỉ USD , hàng thứ 5 thế giới .
c/ Bình quân đầu người , 39.028 USD , hạng 17.
Nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
2/Sau đây là 5 nước có GDP (hay PPP) hàng đầu thế giới , sl 2012 cũa Quỹ tiền tệ quốc tế :
a/ Mỹ , 15.653 tỉ
b/ TQ , 12.383 tỉ
c/ Ấn , 4.711 tỉ
d/ Nhật , 4.617 tỉ
e/ Đức , 3.194 tỉ
Nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries

No comments:

Post a Comment