Wednesday, March 21, 2012

thơ hay

Đã khác rồi thơ hôm nay. Đang lên. Sẽ xuống? Cũng còn lâu! Theo sự nhận xét của nhà thơ Sao Trên Rừng Nguyễn Đức Sơn, thành danh nhờ hai câu "Ôi một đêm nguyệt động dáng thu mờ. Em chưa đái mà hồn anh đã ướt" thì giờ đây: Nhà thơ sáng giá nhất ở hải ngoại là Du Tử Lê. Lăn lộn cùng chữ nghĩa, gần trọn đời thơ, ông mới tìm ra được thi pháp Gạch / Chéo. Sắc Không còn được biết đối thủ - Cự Phách - nhất của ông Lê là nhà thơ Hiển Khánh, cũng với với thi pháp Gạch \\ Chéo. Xin bạn đọc để ý giùm: Dấu / (chuyên môn) và dấu \\ (nghiệp dư) hoàn toàn khác nhau, bởi tự thân hai thi pháp, vốn đối đầu. Kịch liệt. Nhà thơ Hiển Khánh, từng bán thạch chè ở Đakao Sài Gòn, vừa gửi cho Sắc Không một bài lục bát. Tuyệt vời! Nhưng đáng nghi. Na ná giọng thơ Nguyễn Hữu Nhật trong Tục Thi? Được cái rất ngọt mát: Sương sa, sương sáo, thạch chè, chanh, cam, bánh đậu xanh, kê, bánh dầy, bánh trôi, xôi nén. Đặc biệt là ăn \\ và \\ nằm:
            Ăn \\ Nằm
nằm nghiêng \\ khép \\ cõi \\ thạch đông
            đen đen \\ sương sáo \\ hồng hồng \\ khe sâu
            bình hoa \\ nhớ \\ cuống hoa \\ sầu
            lòng \\ khô cạn nước \\ dạ \\ nhầu nát tương
            sâm \\ bày lên đĩa ngấn \\ sương
            và \\ sa \\ và \\ xuống chân giường lệch \\ kê
            lạnh vào \\ lồng lộn \\ ra tê
            cây \\ vườn mong nhớ chim về đậu \\ xanh
            nằm sấp \\ nhỏ \\ hai múi chanh
            lớn \\ và \\ mọng nước \\ cam sành bóc đôi
            ngực phẩm oản \\ bụng mâm xôi
            bánh dầy \\ vú nén \\ bánh trôi \\ hạt tròn
            nằm ngửa \\ và \\ núi \\ và \\ non
            tõe \\ lông bút chấm \\ nghiên son mực \\ trào
            như nhau một nghĩa \\ ra \\ vào \\
            thời thơ gạch \\ chéo khác nào \\ về \\ đi \\
            em \\ và tôi \\ và \\ ăn chè \\ vì
            hoa nhài \\ thắng nước đường gì \\ cũng thơm

No comments:

Post a Comment