Thursday, April 29, 2021

 Vương Đình Huệ (sinh ngày 15 tháng 3 năm 1957) là một chính khách người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 của Thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc đoàn Hà Nội.

VƯƠNG = 66753 = 27 = 9

ĐÌNH = 4155 = 15 = 6

HUỆ = 565 = 16 = 7 

Tổng cộng: 9 6 7 = 22

No comments:

Post a Comment