Thursday, November 19, 2020

 MỘT TRÙNG HỢP KỲ LẠ

Dựa vào LTS, tôi xin phân tích tên của Linh.
VŨ = 66 = 12 = 3
THỊ = 451 = 10 = 1
KIM = 214 = 7
LINH = 3155 = 14 = 5
Cộng lại: 3 1 7 5 = 16 .
Linh có nhiều tương đồng với anh Tài khi tên anh Tài bằng 10 (ngày sanh của Linh cũng bằng 10) và ngày sanh của anh Tài và của Chương là 16 thì tên của Linh cũng bằng 16! Người đc số 16 chiếu mạng có kiến thức, biết thương người, đc mô tả như sau trong sách Linda Goodman's Star Signs.
=========
TÁNH TÌNH, ĐAM MÊ, V.V... CỦA TÔI ĐÃ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG SÁCH TỬ VI NÀY!
Vì tôi sinh ngày 16-2 nên tôi chịu tác động của số 16 và số 7 (vì 1 + 6 = 7) ; nghĩa là tôi thuộc nhóm số 7. Sau đây là tính tình của ng thuộc nhóm 7, đuợc dịch từ trang 239-242 của quyển Linda Goodman's Star Signs (phần chữ trong ngoặc hay in nghiêng). Phần còn lại là cảm nhận, kinh nghiệm của tôi.
LƯU Ý: không phải ai sinh ngày 7, 16 hay 25 * hay có tên cộng lại bằng 3 số này đều có tất cả những tính chất sau, có thể họ chỉ có vài cái trong khi tôi có TẤT CẢ.
* Vì 16 và 25 khi thu nhỏ đều bằng 7 (16 = 1 +6 = 7 và 25 = 2 + 5 = 7).
=====
“Nguời số 7 có khuynh huớng có những giấc mơ đáng chú ý”. Tôi thuờng nằm mơ – mà một số báo truớc việc sẽ xảy ra.
“Một cách kín đáo, họ có thích thú mãnh liệt về những bí mật thuộc về bí truyền (esoteric), thần thoại, phi thuyền không gian hay vật lạ bay trong không gian (U.F.O.)... và toàn bộ cánh rừng của điều chưa biết (the unknown)“. Lúc ở Việt Nam tôi mê đọc sách về khảo cổ . . . các nền văn minh đã biến mất như cổ Ai Cập, châu Atlantis . . . những cuộc thăm viếng của nguời ngoài trái đất . . . cảm giác ngoại giác quan (ESP) như thần giao cách cảm . . . tử vi của nguời Da Đỏ Mỹ, v.v... Qua Mỹ, tôi nghiên cứu Lý Thuyết Số (Numerology) mà bài “Ý nghĩa của số 7 “ là một ví dụ. Tôi có nhiều sách đến độ rất ngại dọn nhà và rất xứng đáng với danh hiệu “mọt sách" (bookworm).
“Họ thuờng có khả năng trực giác và tiên tri“. Tôi đã trải nghiệm về tiên tri (prophesy) và có duyên với số 7, nhưng xin kể vào dịp khác. (1)
“Họ có một phần nào đó sự hấp dẫn làm cho nguời khác cảm thấy dễ chịu/giảm đi sự nóng giận (and a certain quieting, calming magnetism which has a great influence over others). Thuờng thuờng, sự xuất hiện đơn thuần của họ cũng có tác dụng làm cho nguời đang bị rối loạn cảm thấy dễ chịu“. Tôi thuờng xuyên cảm nhận khả năng này.
“Nguời số 7 hoặc là sẽ du lịch rất nhiều vào một thời gian nào đó trong cuộc đời hay là đọc rất nhiều sách về những dân tộc và đất nuớc xa lạ“. Truớc khi qua Mỹ (năm 1994), tôi làm thông dịch cho một nguời Pháp nên đã du lịch nhiều nơi ở VN như Hải Phòng, Hà Nội, v.v... Riêng khoảng TN 1960 tôi mê các nguyệt san của Hội Địa Lý Quốc Gia Mỹ đến độ đã ăn cắp tiền của cha mẹ để mua bộ này, phải dùng 1 xe ba gác để chở về nhà. Gồm toàn bộ những số (issue) từ đầu thập niên 1950, kể cả bản đồ. Thời gian ở tù, tôi thường đuợc gọi là tự điển sống cũng là nhờ kiến thức thâu thập từ tạp chí này. Sau khi ra tù, tôi bán gần hết và khi qua Mỹ đã mua lại các số có bài về VN hay Y khoa, KHKT.
“Tuy vậy, họ quan tâm rất ít về sở hữu vật chất hoặc tích lũy nhiều của cải“. Điều này cũng đúng với tôi .
“Họ ban ân/giúp đỡ cho kẻ khác với thiện ý xuất phát từ sự thấu hiểu về tình cảm của họ truớc nỗi đau khổ của kẻ khác (they bless others with the grace of their sympathetic understanding of pain and suffering), do vậy bạn bè, thân nhân, đồng nghiệp thuờng nhờ họ giải quyết những khó khăn của mình“. Tôi đã giúp đỡ nhiều nguời từ lúc còn ở VN. Những ai cần tiền, nếu bị nguời khác từ chối thì gặp tôi. Như cậu Tâm , Hùng, S., và một số bạn ở Mỹ. Cũng vì thuơng hại anh chủ nhà nơi tôi thuê phòng mà tôi đã từ chối căn hộ - mà cán sự XH cấp cho tôi. Nhiều nguời gọi tôi là khùng vì vụ này dù lúc đó tôi đang nằm đất ở phòng khách. Tôi thuờng coi nỗi khổ của kẻ khác như nỗi khổ của mình mà danh từ chuyên môn gọi là đồng cảm (empathy).
Thật ra còn có một số đặc điểm khác của nhóm số 7, đuợc mô tả chi tiết trong bài “Ý nghĩa của số 7“, cũng giống với những cảm nghiệm mà tôi đã có đuợc. Tuy nhiên, vì bài viết có hạn, tôi chỉ nêu những tuơng đồng nổi bật và quan trọng mà thôi .
San Jose ngày 03/05/2010 lúc 6:23 tối .
(1): Trước 1975, tôi phục vụ tại SĐ 7 bộ binh VNCH của các tướng Nguyễn khoa Nam và Trần văn Hai; trước khi ra tù tôi ở đội 7 tại trại tù Nam Hà B. TP San Jose được lập vào năm 1777. Tôi đã nhà tại góc đường số 7 và Julian. Số nhà là 295 = 2 + 9 + 5 = 16 = 7. Tôi rất hợp với số 7 trong nhiều ví dụ khác .

No comments:

Post a Comment