Thursday, November 19, 2020

 NHÀ NƯỚC CHỉ LÀ MỘT PHÁP NHÂN NHƯ MỘT CÔNG TY Cổ PHẦN .

Persons and corporations are EQUIVALENT ENTITIES under the law. (Các cá nhân và các công ty cổ phần là những THỰC THỂ (hay pháp nhân) BÌNH ĐẲNG trước pháp luật) .
Theo quan niệm về nhà nước pháp quyền (NNPQ) thì bộ máy nhà nước cũng chỉ có 'tư cách pháp nhân' nghĩa là chịu sự QUẢN LÝ và THEO DÕI của pháp luật như một công ty cổ phần .
Trong một công ty cổ phần , hội đồng quản trị (HĐQT) do đại hội cổ đông bầu lên theo nguyên tắc phổ thông , trực tiếp và kín . HĐQT sẽ chọn một giám đốc (GĐ) để điều hành công ty ; GĐ sẽ chọn người để làm việc với ông ; nếu GĐ làm không được việc thì HĐQT chọn người khác . Mỗi năm đại hội cổ đông họp 1 lần hay bất thường tùy theo tình hình để báo cáo tình hình làm ăn và lãi lỗ của công ty ; nếu cỗ đông không tín nhiệm HĐQT thì bầu lại .
So sánh một nhà nước theo chế độ đại nghị (như Pháp) với một công ty cổ phần thì ta thấy quốc hội Pháp (do dân trực tiếp bầu lên) giống như HĐQT , bên cạnh là tổng thống (do dân bầu) . Tổng thống sẽ chọn một thủ tướng (TT) để thành lập chính phủ . Nếu TT làm không được việc thì tổng thống cách chức và chọn người khác .
Ở Pháp hay ở Nhật, CP thay đổi XOÈN XOẸT mà có mất ổn định đâu . Vì trừ các vị dân cử như nghị sĩ quốc hội , các nghị viên hội đồng tỉnh/hạt/thành phố , v.v.. và tổng thống , những người còn lại (kể cả các tổng trưởng) đều là công chức (civil servant) ăn lương , giống như NHÂN VIÊN (employee) trong một công ty tư nhân . Những người này chỉ được quyền hành xử trong quyền lực được giao phó và thường xuyên bị theo dõi bởi quốc hội , tòa án , báo chí (quyền thứ tư) , và bởi nhân dân .
Ở VN , các đảng viên có sai phạm thì được xử lý NỘI BỘ : nếu không phải chà đạp lên các nguyên tắc 'không ai đứng trên luật pháp' (no one is above the law) và ' mọi ng ĐỀU bình đẳng trước LP ' thì là cái gì !!! . Tất cả những rối rắm , nhếch nhác hiện nay trong xã hội VN (bao gồm quốc nạn THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN) , gây bao đau thương cho nhân dân đều do không tôn trọng nguyên tắc này .
NHẬN XÉT : Các nhà cầm quyền từ cấp xã đến TW ở VN , khi chết đi có mang theo được gì không ? Họ sẽ bỏ lại : vợ con , nhà cửa , xe hơi , v.v... Nhưng họ sẽ để lại TIẾNG TỐT hay XẤU , hậu quả cũa việc làm TỐT hay XẤU trong lúc họ đang cầm quyền . Xin gửi đến họ hai câu :
a/ LƯU DANH THIÊN CỔ , LƯU XÚ VẠN NIÊN , tạm dịch , tiếng TỐT thì lưu lại NGÀN năm nhưng tiếng XẤU thì VẠN năm .
b/ Trăm năm bia đá thì mòn ,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ .
Phạm Đăng Quỳnh and Hoài Việt

No comments:

Post a Comment