Thursday, November 19, 2020

 TRẢ NỢ TIỀN KIẾP , NGHĨA LÀ PHẢI SỐNG VỚI VC !

Mấy hôm nay , nhiều FB đã viết bài về GS Nguyễn Duy Xuân , bộ-trưởng-GD-chỉ-có-mấy-ngày của CP Dương v Minh , dù di tản dễ dàng nhưng ở lại để nộp mình cho VC , để đi tù , lao động khổ sai trong đói và lạnh và chết tại trại tù Nam Hà (cùng trại với tôi , chỉ khác phân trại) .
Tại sao ổng lại ở lại ? Vì phải trả nợ TIỀN KIẾP - cũng giống như gđ tôi , dù có tàu bè riêng (ba tôi là đại diện duy nhứt của hãng K-Lines tại VN) , cả gđ cũng có mặt đầy đủ nhưng vì ko nghĩ rằng miền Nam sẽ dễ dàng sụp đổ như vậy , hơn nửa nhiều tài sản , ko thể dễ dàng vứt bỏ để ra đi dễ dàng .Tới khi ba tôi nghe được phone của ng quen trên đường Pasteur "xe tăng VC vừa chạy qua nhà tôi" mới biết rằng mọi hy vọng đã sụp đổ .
Một đứa em họ tôi , ngày 30.4.75 , thấy cả xóm ra bến Bạch Đằng để di tản cũng muốn bắt chước , nhưng vì đang có bầu thằng con đầu lòng nên ko di tản vì nghĩ rằng đi tàu chật chội , ảnh hưởng thai nhi . Giờ đây mỗi lần tức giận , chửi thằng này , tại mày mà tao phải ở lại với VC !
Tôi đã dùng Lý thuyết Số để coi cho y , hóa ra y có ngày sanh là 31 = 3 + 1 = 4 , số của TRẢ NỢ DỒN , nghĩa là y PHẢI Ở LẠI VN để sống với VC (trong nghèo khổ , bị thiên hạ khinh rẻ , xa lánh , v.v...)
Bến Bạch Đằng ngày 30.4 , hình 1 . Chen chúc lên xà lan tại Khánh Hội quận 4 , cùng ngày, hình 2 .


No comments:

Post a Comment