Monday, August 31, 2020

NGÂN HÀNG TẠI VNCH TRƯỚC KHI ĐƯỢC "GIẢI PHÓNG" BỞI QUÂN CSBV NGÀY 30.4.75
I/ Các bank (ngân hàng) tại Sài gòn, tính tới tháng 3/1968 trong trận chiến Mậu Thân.
1/ Bank of China 11, bến Chương Dương Tel 91.692.
2/ Bank of Communications 87, Hàm Nghi Tel 91.549
3/ Banque Francaise de l'Asie (Ngân hàng Pháp-Á) 29, bến Chương Dương Tel 23.434
4/ Banque Franco-Chinoise (Ngân hàng Pháp-Hoa) 32, Hàm Nghi Tel 90.065.
5/ Bank of America góc Nguyễn văn Thinh - Phan văn Đạt Tel 90.052-23.682 .
6/ B.N.C.I. (Banque Nationale de Commerce et Industrie (Ngân hàng Quốc Gia Kỹ Thương 36, Tôn thất Đạm Tel 21.902
7/ Chartered Bank của Anh quốc 3, Võ Di Nguy Tel 90.041 .
8/ Commercial Credit Bank 17, bến Chương Dương Tel 23.521 .
9/ Ngân hàng Việt nam Thương Tín 93, Hàm Nghi Tel 91.528.
10/ Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 9, bến Chương Dương Tel 90.036
11/ Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 17, bến Chương Dương Tel 23.521 .
12/ Ngân hàng Saigon 102, Nguyễn Huệ Tel 90.073 - 91.506 .
13/ Tokyo Bank của Nhật Bản 12-22, Hàm Nghi Tel 25.897 .
14/ Việt Nam Ngân hàng Tel 91.326
II/ Một số tổ chức dân sự (civic organizations).
Lions Club 16, Tự Do Tel 23.164
Rotary Club (Phù Luân Hội) 134, Tự Do Tel 22.444
Red Cross 201, Hồng thập tự Tel 22.289
Hội Nghiên cứu Đông Dương c/o Viện Bảo tàng Quốc gia , Tel 21.603
Việt Nam Jaycee (Thanh thương hội VN) 387, Võ Tánh Tel 25.160
Hội Việt Mỹ 55, Mạc Đỉnh Chi Tel 25.771
III/ Các TĐS và TLS nước ngoài ở Sài gòn .
Mỹ, Úc, Anh, Bỉ, Trung hoa Dân quốc, Cambodia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy lạp, Ý, Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Tân Tây Lan, Na Uy, Philippines, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy sỉ, Thái.
IV/ Hối xuất
1 USD = 118 VNĐ
1 bảng Anh = 329 VNĐ
1 franc Pháp = 24.10 VNĐ
Du khách có thể đổi tiền tại các bank , VP du lịch hay KS không có bất cứ hạn chế .
Khi du khách rời VN, những tiền VN chưa xài sẽ đổi ra tiền của nước họ dựa vào tờ khai khi đổi tiền của nước họ ra VNĐ khi vừa đến VN .
Dịch từ : tuần báo Saigon Round-up, phát hành tại Sài Gòn khoảng tháng 3/1968 .
NÓI THÊM: Trong danh sách trên thiếu Tín Nghĩa Ngân Hàng và Trung Nam Ngân Hàng (mà ba tôi trong ban sáng lập) nằm ngay rạp Cathay cũ, gần Chợ Cũ.

No comments:

Post a Comment