Monday, August 31, 2020

Khác nhau giửa chiến tranh VN và Mã Lai (Malaya , nay gọi là Malaysia)
Chiến tranh tại Mã Lai và VN đã được nhiều lần s.sánh và đã đc các sử gia đặt câu hỏi làm thế nào 1 lực lượng lính Anh chỉ có 35.000 ng lại thành công trong khi hơn 1/2 triệu lính Mỹ lại thất bạo trên 1 khu vực nhỏ hơn . Hai cuộc chiến khác nhau ở các điểm sau .
1/ Trong khi MNLA (quân đội dân tộc giải phóng Mã lai) chỉ có hơn 8.000 du kích , quân CS Bắc Việt có hơn 250.000 ng , cộng thêm khoảng 100.000 du kích Việt cộng .
Sự hổ trợ của LX và CHND Trung Hoa đã cung cấp 1 lượng lớn vũ khí mới nhứt , yểm trợ hậu cần , người và huấn luyện cho Bắc VN .
Bắc VN , cùng chung biên giới với đồng minh TQ , cho phép sự giúp đở và tái tiếp tế liên tục .
Lực lượng MNLA bị cô lập và ko có sự giúp đở từ bên ngoài (external supporter) .
LL này đã cô lập về chính trị với phần lớn ng dân . Như đã nói ở trên , đây là 1 phong trào chính trị hầu như chỉ có Hoa kiều tham gia ; sự hổ trợ từ ng Mã Lai theo Hồi giáo và các bộ lạc nhỏ hơn thì rải rác . Người ML ủng hộ ng Anh vì đc hứa sẽ độc lập trong 1 nhà nước ML ; 1 chiến thắng của MNLA sẽ bao hàm (imply) 1 nhà nước khống chế bởi Hoa kiều , và có thể là 1 nhà nước bù nhìn của Bắc kinh hay Moscow .
Nước Anh chưa bao giờ xem cuộc chiến chống Mã cộng là chiến tranh qui ước và nhanh chóng thực thi 1 kế hoạch hửu hiệu gồm : 1/ tình báo (lãnh đạo bởi nghành CS Đặc Biệt của ML để chống lại nhánh chánh trị của phong trào du kích này) và 2/ "dân vận và chiêu hồi" (hearts and minds) .
Nhiều ng ML đã chiến đấu với ng Anh chống lại Nhật trong TC 2 , gồm Chin Peng , lãnh đạo MNLA . Tương phản với Đông Dương khi các viên chức Pháp ko chiến đấu chống Nhật , điều này đã kích động người VN theo chủ nghĩa dân tộc chống lại Pháp . Yếu tố về lòng tin này giửa dân địa phương và đế quốc Anh đã giúp Anh có thuận lợi hơn Pháp và sau này , Mỹ tại VN , đã ko có sự tin tưởng như vậy từ ng VN ?
Về mặt thuần túy QS , lính Anh nhìn nhận rằng trong 1 chiến tranh cường độ thấp (low-intensity war) , kỷ năng và chịu đựng của cá nhân ng lính thì quan trọng hơn là hỏa lực áp đảo (pháo binh , máy bay , v.v...) . Dù cho nhiều lính Anh là lính quân dịch (conscripted) , kỷ năng và thái độ (attitude) cần thiết lại đc dạy thêm ở trường CT rừng Núi , (nơi đây) cũng đã áp dụng những chiến thuật tối ưu dựa trên kinh nghiệm chiến trường.
Tại VN , ng và vũ khí đc chuyển qua nước thứ 3 như Lào và Cambodia trong khi quân Mỹ ko đc phép vào 2 nước này . Điều này cho phép lính CSVN có chổ núp an toàn đối với mọi tấn công của Mỹ . Phe MNLA chỉ có biên giới Thái , nơi mà họ đa trú ẩn lúc gần kết cuộc chiến .
Dịch từ Wikipedia . Ảnh minh họa từ NAT GEO tháng 11 1963 .


No comments:

Post a Comment