Monday, August 31, 2020

Bản đồ Malaya năm 1963, lúc đó Singapore và Brunei vẫn còn trong liên bang này.
Diện tích: hơn 336.000 km2, lớn hơn VN, dân số 11 triệu. Kinh tế : thiếc (tin), cao su, dầu hỏa, v.v...No comments:

Post a Comment