Saturday, October 11, 2014

UNIKEY : CÁCH TẢI PHẦN MỀM NÀY ĐỂ GỎ CHỮ VIỆT , ÁP DỤNG TRÊN WINDOWS 7 . (Có thể hơi khác chút đỉnh với thực tế) .
Rất nhiều người xử dụng pc mà ko đánh được chữ Việt . Do vậy email rất khó đọc , gây phiền toái cho người đọc , nhất là người lớn tuổi . Nay tôi xin chỉ dẩn cách download và install (cài đặt) -- Tài .

1/ Trước nhứt bạn gỏ chữ "unikey.org" vào ô Google . Khi 1 trang xuất hiện , bạn > hàng chữ Unikey – vietnamese keyboard for windows and linux . Khi trang nhà của Unikey hiện ra , (xem hình 1) bạn tìm và gỏ vào hàng chữ "Download UniKey 4.2 RC4, Build 140823 tại đây" .

2/ Một trang hiện ra , (xem hình 2) , bạn tìm và gỏ vào hàng chử UniKey 4.2 RC4, 32 bit, ZIP file (nếu máy bạn là 32 bit) . Hay chọn UniKey 4.2 RC4, 64 bit, ZIP file , (nếu máy bạn là 64 bit) .

3/ Một trang hiện ra , xem hình 3 ; bạn nhấp vào Save File OK . (Thường thường Windows mặc định Save  ở Downloads) . Nếu bạn muốn Save In ở chổ khác như Desktop thì tùy bạn .

4/ Vào Downloads , xem hình 4 .

5/ Sau đó right click , xem hình 5.
Khi một trang hiện ra , bạn nhớ nhấp phải vào hàng chữ Unikey NT và chọn Pin to Start Menu (Gắn vào Start Menu) . Thế là phần mềm sẽ nằm ở Start Menu .

6/ Từ đây , mổi lần muốn đánh chữ Việt bạn hảy > Start > Unikey > Đóng . Thế là bạn có thể đánh chử Việt . Nếu vẫn ko đánh chử Việt được thì > Ctrl + Shift . Đang đánh chữ Việt mà muốn chuyển qua tiếng Anh thì cũng  > Ctrl + Shift . Muốn đánh chữ Việt trở lại thì cũng > Ctrl + Shift .
Chúc bạn thành công . Chào bạn ,

No comments:

Post a Comment