Friday, August 29, 2014

CỐ ĐÔ HUẾ . NAT GEO Sep 1952 .


 H.1 .
"Những công nhân vớt cỏ dại (weed) làm tắt (clog) hào của cố đô Huế .
Tử Cấm Thành của các hoàng đế Việt nam , nằm bên trái cổng , ngày nay là chổ ở của lính . Lính khám xe xích lô để xem có lựu đạn . Nông thôn bị bao vây (beleaguered) . 
H.2 . Các nhà lợp lá của nạn nhân chiến cuộc nằm đầy (crowd) bờ sông .
Hương Giang , sông của mùi thơm , đặt tên dựa theo mùi thơm của các cây có hoa mọc trên bờ , nằm ở bên phải của hình . Bị đặt mìn bởi CS , cầu thép này có 1 nhịp tạm . Khu vực cư trú của người Pháp ở bờ nam sông Hương (góc trên phải của hình) " .
Nguồn : NAT GEO Sep 1952 , đã 62 năm .
Nhận xét : Dân VN thời đó đã bắt đầu nếm mùi binh đao , đc phát động bởi ng CS .
H3 . Các cô gái mặt áo dài , quần lụa ko phản ảnh tí gì về thảm kịch của Việt nam . Dù bạo động và khủng bố đe dọa khắp nơi , cuộc sống thường ngày vẫn tiếp tục . Các cọc tre đan chéo nhau đánh dấu 1 tháp canh vệ đường tại Châu thổ sông Cửu long , 1 trong hàng ngàn tháp như vậy bảo vệ các xa lộ chánh .Các cô gái mặt áo dài , quần lụa ko phản ảnh tí gì về thảm kịch của Việt nam . Dù bạo động và khủng bố đe dọa khắp nơi , cuộc sống thường ngày vẫn tiếp tục . Các cọc tre đan chéo nhau đánh dấu 1 tháp canh vệ đường tại Châu thổ sông Cửu long , 1 trong hàng ngàn tháp như vậy bảo vệ các xa lộ chánh .

No comments:

Post a Comment