Friday, July 25, 2014

GIỬA CHIẾN TRẬN , CHẠY NƯỚC RÚT ĐỂ BẢO VỆ MÌNH VÀ 1 TRẺ BỊ THƯƠNG .

NGUỒN : LIFE NOV 26 1965 .


LA HÉT TRONG ÂM THANH CỦA CHIẾN TRANH , 1 PHỤ NỮ BỒNG ĐỨA CON ĐẪM MÁU (BLOOD-DRENCHED) - BỊ THƯƠNG DO MÁY BAY MỸ NÉM BOM TRƯỚC KHI ĐỔ QUÂN . TRƯỚC KHI NÉM BOM , TRỰC THĂNG ĐÃ PHÁT LOA CẢNH BÁO DÂN LÀNG , NHƯNG NHIỀU DÂN LÀNG QUÁ BẤN LOẠN (PANICKED) ĐỂ NGHE THEO CHỈ DẪN  DI TẢN . QUẪN TRÍ (DISTRAUGHT) , PHỤ NỬ NÀY LẠI  SAI LẦM (BLUNDER) KHI LAO MÌNH VÀO CHỔ ĐÁNH NHAU . MỘT Y TÁ TQLC , HÌNH DƯỚI , BỒNG ĐỨA BÉ CHẠY NƯỚT RÚT (DOUBLE-TIME) VƯỢT QUA BỜ BIỂN BẤT CHẤP CÁC TAY BẮN SẼ VIỆT CỘNG .

MẸ CỦA BÉ , BỊ TÊ LIỆT (NUMB)  BỞI SỐC , ĐƯỢC HƯỚNG DẪN RA KHỎI VÙNG CHIẾN TRÂN . GIỜ CHỊ NGỒI CẠNH NHỮNG DÂN LÀNG BỊ THƯƠNG , GIỬ CHẶT LẤY (CLINCH) ĐỨA CON ĐANG CHẾT DẦN . SAU KHI BĂNG BÓ EM , ANH Y TÁ ĐÃ GIAO NÓ CHO MẸ ĐỂ THEO ĐV MÌNH . MỘT LÁT SAU , ĐỨA BÉ ĐƯỢC BỐC RA TÀU BV NGOÀI KHƠI , NƠI BS HẢI QUÂN MỸ HẾT LÒNG CỨU CHỮA NHƯNG KO THÀNH CÔNG .

No comments:

Post a Comment