Friday, July 25, 2014

NHIỆM VỤ CỦA HỌ : PHÒNG THỦ VÀ LÀM BẠN .

Nguồn : Aug 25 1967 .

LÍNH TQLC MỸ TÔ XI-MĂNG CHO THÀNH GIẾNG VÀ NHẬN NƯỚC UỐNG TỪ 1 BÀ GIÀ .
LÍNH TQLC MỸ VÀ VN VỀ ĐỒN SAU NHIỆM VỤ . DOANH TRẠI THẤP NẰM GIỬA HAI THÁP CANH , MỘT LÀ BỘ CHỈ HUY , MỘT LÀ BỊNH XÁ .

CĂNG THẲNG RÌNH RẬP LÀNG HÒA HIỆP VÀ DỮ DỘI NHẤT VÀO BAN ĐÊM , KHI CS TẤN CÔNG . MỘT CẢM TÌNH VIÊN CỦA CP BỊ GIẾT - BAN ĐÊM - CHỈ CÁCH ĐỒN CHƯA TỚI 1 DẶM . VÀ SÁNG HÔM SAU , 1 LÍNH TQLC CHỈ LÀ MỘT NHÂN CHỨNG VÔ DỤNG CẠNH NỔI ĐAU THƯƠNG CỦA QUÁ PHỤ .

 TS SMITH NÓI CHUYỆN QUA THÔNG DICH VỚI TRƯỞNG LÀNG PHAM MAU . SMITH YÊU CẦU DÂN LÀNG TẮT ĐÈN VÀO BAN ĐÊM . SCHAEDEL VÀ 1 LÍNH ĐPQ XÉT GIẤY CĂN CƯỚC CỦA 1 NG LẠ TRONG LÀNG .

NGÀY LÀ LÚC CĂNG THẲNG GIẢM ĐI , TQLC MỸ LÀM BẠN VỚI DÂN LÀNG . BẮT ĐẦU CỦA 1 NGÀY ĐÁNH CÁ , VÂY QUANH BỞI TRẺ EM , SCHAEDEL CHÀO MỪNG 1 NGƯ DÂN 63 T VÀ SẼ DẠY ÔNG TA CÁCH CÂU CÁ BẰNG MỒI QUAY (SPIN CASTING) , HÌNH DƯỚI .
KINH SỢ (APPAL) BỞI Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG , TQLC MỸ ĐÃ LẬP CT SỨC KHỎE CÔNG CỘNG . BS ROBERT MILLER TRỊ KHOẢNG 300 BN MỖI TUẦN . MILLER DỖ NGỌT (COAX) MỘT CHÚ BÉ (LAD) TRƯỚC KHI BĂNG , KHÁM MIỆNG 1 BÉ GÁI VÀ TRỊ 1 BÉ TRAI - ĐƯỢC BỒNG BỞI CHỊ CỦA NÓ .

No comments:

Post a Comment