Friday, July 25, 2014

CUỘC NỔI DẬY CỦA PHẬT GIÁO LÀM TÊ LIỆT VIỆT NAM . (Vietnam - Crippling Buddhist Revolt). Tựa do báo Life đặt .
Dịch từ nguồn : LIFE April 22 1966 . Các chú thích cho ảnh được dịch nguyên văn từ báo này .


A/ MỘT CUỘC CHIẾN TRONG MỘT CUỘC CHIẾN .  
 1/ TẤN CÔNG HƠI CAY . 1  CSDC , CHE MẶT BẰNG VAỈ ĐỂ CHỐNG HƠI CAY , NÉM 1 LỰU ĐẠN CAY VỀ PHÍA  NGƯỜI BIỂU TÌNH DO PHẬT GIÁO TỔ CHỨC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ SÀI GÒN . 2/ CHỐNG LẠI HƠI CAY . VẨY CỜ VNCH , 1 PHẬT TỬ TRẺ HÔ TO KHẨU HIỆU CHỐNG NGUYỄN CAO KỲ . BẠN CỦA Y MANG BAO PLASTIC ĐỂ CHỐNG HƠI CAY .
II/ CÁC PHẬT TỬ PHONG TỎA ĐƯỜNG PHỐ .  
3/ BỊ GIẢI TÁN . TẠM THỜI BỊ ĐẨY LUI BỞI CS VÀ QĐ , NGƯỜI  BIỂU TÌNH CHỤM TẠI (BUNCH)  Ở GÓC ĐƯỜNG . TRONG LÚC ĐÓ , CÁC PHẬT TỬ  KHÁC RỬA MẶT ĐỂ TIẾP TỤC BIỂU TÌNH . 4/ TẬP HỌP LẠI . CÁC HS , CHẾ GIỄU VÀ NÉM ĐÁ VỀ PHÍA CS . CS , MANG KHIÊN BẰNG MÂY ĐỂ CHỐNG ĐỞ .
III/ NGHỊCH LÝ CỦA BIỂU TÌNH  LÀ LÀM SUY YẾU CÁC CHIẾN THẮNG KHÓ ĐẠT NGOÀI CHIẾN TRƯỜNG .     
5/ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ . RẤT NHIỀU NGƯỜI TRẺ , 1 SỐ RÕ RÀNG (BARELY) LÀ HS . NGƯỜI BT ĐỐT 1 XE MÁY BÊN NGOÀI 1 NHẬT BÁO CHỐNG LẠI PHE BT . 1 CSDC BẤT NGỜ (STEAL UP) DÙNG GẬY ĐẬP 1 NHÀ SƯ ĐẾN BẤT TỈNH .
IV/ BẤT ĐỒNG SÂU XA LÀM TÊ LIỆT NỔ LỰC CHIẾN TRANH  .
6/ TRUNG TÂM CHỐNG ĐỐI . ĐÁM ĐÔNG CHỜ CHỈ THỊ BÊN NGOÀI VIỆN HÓA ĐẠO . 7/ CHIẾN TRANH VẪN TIẾP DIỄN . TRONG KHI SÀI GÒN  GẦN NHƯ TÊ LIỆT VÌ BT , CS ĐÃ TẤN CÔNG SÂN BAY TSN GIẾT 7 LÍNH MỸ VÀ LÀM BỊ THƯƠNG HƠN 150 LÍNH MỸ VÀ VN . 36 MÁY BAY BỊ PHÁ HỦY HAY HƯ HẠI DO PHÁO KÍCH . 8/ TRƯỚC KHỦNG HOẢNG . KHI TT KỲ GẶP TT JOHNSON , CP CỦA ÔNG CẢM THẤY AN TÂM . MỘT SỐ NGƯỜI  VN NGHĨ RẰNG VIỆC GẶP NÀY NHẤN MẠNH SỰ LỆ THUỘC VÀO MỸ .

V/ BỘ BA NÀY KÊU GỌI THAY ĐỔI .  
9/ CÔNG KHAI . CÁC LÃNH TỤ PG NÓI HỌ ỦNG HỘ BT : TT TÂM CHÂU VÀ THIỆN MINH . TT THÍCH HỘ GIÁC ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI PHẬT TỬ . TT THÍCH TRÍ QUANG , NGƯỜI LẬT ĐỔ TT DIỆM .

No comments:

Post a Comment