Monday, July 14, 2014

Cải Cách Hành Chánh ở VN (1) Tới Đâu Khi "Tệ" Thị Thực Chữ Ký Vẫn Còn Hành Dân .  

(Bài này nói về 1 hậu quả của cơ chế chính trị tại VN - đã kìm hảm sự tiến bộ của dân tộc và gây nhiều tác hại về nhiều mặt , trong đó có lãnh vực giáo dục và hành chánh)  .
- Người CSVN nói nhiều và nói rất giỏi , nhưng họ ko làm gì hết hay chỉ làm rất ít  , tôi ko muốn nhắc tới họ .- Lý Quang Diệu nói về thời gian làm cố vấn cho nhiều đời TT của VN .
- Với cơ chế tinh anh của Mỹ , ng dở cũng làm được việc tốt ; với cơ chế của TQ , ng tốt cũng trở nên tồi . - Tướng TQ Lưu Á Châu .
- Chỉ có dân đen bị làm khó , chứ có tiền thì gì cũng có , kể cả bằng giả , v.v...

Vừa rồi báo Đảng nói về tệ "thị thực bản sao gây nhiều phiền toái , v.v... cho ng dân" .
A . Nếu tôi ko lầm , ngay dưới chế độ cũ , bản sao ko cần thị thực . Chỉ cần mang bản chánh để người công chức so sánh .
Dưới chế độ cũ , chỉ có THỊ THỰC CHỮ KÝ trong các trường hợp sau :
1/ Của người lập bản sao (thư ký Tòa án hay thư ký xã ) như bản sao giấy khai sanh hay giấy tờ quan trọng khác  .
2/ Của hiệu trưởng hay giám đốc - khi bạn nhờ họ chứng nhận bạn đã từng học hay làm việc ở đó (để  họ xác nhận) .
Hai loại giấy này phải có thị thực chử ký của chính quyền địa phương , thường là cấp quận và có giá trị như bản chánh . Và Thư ký Tòa Án , Thư ký Xã , Hiệu trưởng hay Giám Đốc làm việc này chứ ko phải người đân  ; (các viên chức này) sẽ tập họp các giấy tờ này mang tới địa phương chứng thực chử ký của họ và trao lại cho bạn.
Tóm lại  không có THỊ THỰC BẢN SAO như VN đang làm .
B . Bên Mỹ cũng làm như VNCH . Mà họ còn dễ hơn .
Nếu bạn không có giấy khai sanh - bạn chỉ cần làm thế-vì khai-sanh (affidavit) , có 1 ng chứng là đũ .
Có 1 số giấy tờ , bạn có thể làm ở công chứng (notary) .
Bạn vào ĐH cộng đồng chỉ cần làm bản TỰ KHAI - đã đi học hết cấp trung học tại VN - như tôi đã làm . Họ cho bài thi gồm Toán và Luận văn . Đạt yêu cầu là cho học .
Vì người Mỹ chỉ dựa vào thực tế và vào hiện tại . Nếu bạn là khủng bố quốc tế hay tội phạm đang bị truy nã bởi Interpol thì cũng khó thoát qua dấu tay hay DNA .
Hơn nữa , nếu cần sưu tra về quá khứ của bạn , họ nhiều cách khác để biết về bạn . / .
(1) Nếu tôi ko lầm , PCT TP.HCM và PCT Q.1 đều đã du học tại Mỹ , nhưng đã không làm gì để cải tiến thủ tục hành chánh . Như vậy mới biết "sức ì" hay quán tính (inertia) không chịu thay đổi của cơ chế chánh trị (Đảng lãnh đạo tất cả) .

No comments:

Post a Comment