Monday, June 2, 2014

Ngoài những phân tích trên của GS Nguyễn Hưng Quốc, tôi nghĩ CSVN còn thâm độc hơn bằng cách: tạo điều kiện để người dân "vô tình" phạm tội từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn như lấn chiếm vĩa hè để buôn bán, xử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, cho đến trốn thuế... Chúng không bao giờ áp dụng những biện pháp "triệt để", nếu có thì sẽ triệt chổ "cần triệt" và để những chổ "cần để" hoặc những lúc cần triệt cần để. Do đó mỗi người, đều mang trong lòng những nỗi sợ, vì không ít thì nhiều mọi người đều...phạm tội. Đây là sự thâm độc nhất của Độc tài toàn trị. Nếu như có sự thay đổi nào xẩy ra, cũng sẽ rất khó để điều chỉnh hành vi của mỗi người để xã hội vào nề nếp, quy củ, văn minh, dân chủ. Không chừng đôi khi nỗ lực điều chỉnh sẽ mang tiếng độc tài hơn cộng sản. Thật là thâm độc.
1 hr · Like · 2

No comments:

Post a Comment