Thursday, June 19, 2014

HÌNH ẢNH VỀ CT 'NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG'  26/3/1970 CỦA VNCH .

SAU KHI MUA RUỘNG CỦA ĐIỀN CHỦ , CP VNCH SẼ CẤP CHO HỌ MỘT TRÁI PHIẾU , HỨA TRẢ TRONG VÒNG NĂM NĂM GỒM VỐN LẪN LỜI . TRONG HAI TRÁI PHIẾU TRÊN VÀ DƯỚI ĐỀU GHI NGÀY TRẢ VÀO NĂM 1976 VÀ 1977 . NHƯ VẬY NGƯỜI GIỬ TRÁI PHIẾU NÀY MẤT TRẮNG . MẪU TRÁI PHIẾU NÀY IN TẠI MỸ ; THEO TÔI BIẾT , CT NÀY CÓ SỰ TRỢ GIÚP VỀ TÀI CHÁNH CỦA CP MỸ QUA CƠ QUAN USAID . PHẦN TRỊ GIÁ CỦA TRÁI PHIẾU CÓ DẤU HOA THỊ * TRƯỚC SỐ TIỀN , CHỮNG TỎ VIỆC XỬ LÝ CÁC TRÁI PHIẾU BẰNG MÁY TÍNH NRC (National Register Company)  CỦA MỸ . TRƯỚC 1975 , HẢNG IBM ĐÃ GIÚP VNCH QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ QUÂN SỰ BẰNG MÁY TÍNH QUA TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN TIẾP VẬN TẠI BTTM VÀ TRUNG TÂM ĐIỆN TOÁN THUỘC BỘ TÀI CHÁNH ĐƯỜNG HỒNG THẬP TỰ SÀI GÒN . LẤY 1 VD : KHI CHƯA ĐƯỢC ĐIỆN TOÁN HÓA , 1 QUÂN NHÂN TỬ TRẬN , CÓ THỂ 6 THÁNG SAU LƯƠNG VẪN CÒN GỬI CHO ĐƠN VỊ NÀY . NHƯNG TỪ KHI ĐIỆN TOÁN HÓA , KHI MỘT BS TỬ TRẬN , MỌI PHÚC LỢI CỦA ANH ĐỀU BỊ CẮT NGAY LẬP TỨC . CŨNG NHỜ ĐTH , BẤT CỨ GIỜ PHÚT NÀO , BTTM CŨNG BIẾT HÀNG TỒN KHO (INVENTORY) CỦA TỪNG LOẠI VŨ KHÍ , ĐẠN DƯỢC . 
 


GIẤY NÀY CẤP CHO CÁC TIỂU NÔNG MỚI NHẬN RUỘNG .

SÁCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH CT NÀY 

ẢNH 1 : TT THIỆU TRONG BUỔI LỂ NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG 26/3/1970 . ÔNG TUYÊN BỐ "HÔM NAY LÀ NGÀY VUI NHẤT ĐỜI TÔI " . ẢNH 2 : MỘT BẢN GHI ƠN ĐIỀN CHỦ . CT NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG -THEO KIỂU CS , RẬP KHUÔN TỪ TQ ! 

No comments:

Post a Comment