Wednesday, June 11, 2014

BẢN ĐỒ ĐÀ LẠT VÀ VÙNG PHỤ CẬN .

Nguồn : Phòng Du Lịch Đà Lạt và in bởi Nha Địa dư Quốc Gia khoảng đầu thập niên 1960 .

H1 , BẢN ĐỒ ĐÀ LẠT ;  H2 , CHÚ THÍCH 

H3 : VÙNG PHỤ CẬN CỦA ĐÀ LẠT 
TÔI ĐÃ THI ĐẬU VÀO PETITE LYCEE , NHƯNG DO HỌC PHÍ QUÁ CAO NÊN KHÔNG HỌC . TRƯỜNG LẬP TRÊN ĐỒI , MỖI HS NGỒI MỘT BÀN  . NGHE NÓI , CÁC ÔNG LỚN Ở CAMBODGE VÀ LÀO ĐỀU GỬI CON HỌC Ở ĐÂY . 

No comments:

Post a Comment