Monday, May 26, 2014

PHỤ NỮ ỦNG HỘ VÀ CHỐNG ĐẢO CHÁNH Ở THÁI .

A/ PHE ỦNG HỘ ĐẢO CHÁNH : (gồm phe Áo Vàng , chống CP của cựu TT Yingluck .
B/ PHE CHỐNG ĐẢO CHÁNH (ANTI-COUP) : gồm những người theo phe Áo Đỏ , ủng hộ bà cựu TT Yingluck .

"CHÚNG TA PHẢI BẢO VỆ QUYỀN CỦA TA ! . . . KHÔNG CẦN ĐẢO CHÁNH , CHÚNG TA CẦN DÂN CHỦ " VÀ " KHÔNG ĐẢO CHÁNH , KHÔNG CHIẾN TRANH !!  , THÁI LAN TỰ DO ".
"SANH RA ĐỂ TỰ DO !!! , KHÔNG CẦN ĐẢO CHÁNH , TÔI LÀ NGƯỜI"
"KHÔNG CẦN ĐẢO CHÁNH"
"KHÔNG CẦN ĐẢO CHÁNH , KẺ PHẢN BỘI RA ĐI , BẦU CỬ NGAY !" .
C / NỮ CẢNH SÁT THÁI : .

CS Thái : chuyên nghiệp và nữ tính , dù ăn mặc không khác CSCĐ 113 của VN 


No comments:

Post a Comment