Thursday, May 29, 2014Bắc Kinh có lẽ bắt tháu cáy của Hà Nội và khởi sự chiến tranh (Beijing may call Hanoi's bluff and start war) . 

Bài viết đăng trên Duowei/Đa Chiều , website của Hoa kiều hải ngoại , có đoạn :
. . .
" Nếu VN ko lùi lại (back down) , TQ có lẽ cần bắt đầu chiến tranh để dẹp tan những chướng ngại bên ngoài ngày càng gia tăng cho sự mở rộng của mình , vì một cuộc chiến như vậy với VN sẽ tốt hơn với Nhật và Phi  , cả hai nước cũng vướng vào tranh chấp lãnh thổ với TQ .
Trong khi khả năng QS của Nhật ko thể so sánh với TQ , Nhật lại có sựa hậu thuẩn của Mỹ và có thể làm phức tạp tình hình khi kéo Mỹ vào cuộc xung đột này . Hơn nữa , sự dựa (reliance) vào nhau về buôn bán song phương giửa 2 nước khiến TQ ko muốn dùng QS trong lúc này .
Trong bất cứ cuộc xung đột , có thể xảy ra với Phi , TQ sẽ được xem là trên cơ (bully) khi hải quân TQ sẽ khống chế trong các cuộc đụng độ (face-off) trên biển . HQ của Phi chỉ có 26.000 quân và 66 tàu , 17/100 là tàu từ đệ nhị TC . Trong khi đó , chỉ riêng hạm đội Nam Hải của TQ , đã có hơn 350 tàu , bao gồm 9 tàu khu trục có hỏa tiển điều khiển , 17 tàu khu trục nhỏ (frigate) , ba tàu ngầm nguyên tử và 21 tàu ngầm thường . Phi cũng dựa vào buôn bán với TQ , bạn hàng lớn thứ 3 của họ , dù cho Phi chỉ chiếm 1/100 lượng buôn bán toàn cầu của TQ .
Theo Đa Chiều , VN sẽ là kẻ thù đáng sợ hơn Phi và sẽ đặt ra 1 nguy cơ thấp hơn về sự can thiệp của Mỹ - so với Nhật . VN có 412.000 quân với hải quân 42.000 người với hơn 100 tàu . Trong khi không quân chỉ 15.000 ng với tổng cộng 427 phản lực cơ .
VN có lẽ hy vọng vẫn dựa vào TQ về kinh tế nhưng đang tìm sự bảo vệ của Mỹ về mặt an ninh , một chiến lược thấy trước sẽ thất bại . Đa Chiều thêm rằng , khởi động cuộc chiến với VN , không chỉ là bảo đảm chiến thắng , mà còn đánh mạnh (strike hard) vào đà tiến của Mỹ trong khu vực và làm kinh ngạc các nước láng giềng như Phi và Nhật khiến họ thụt lùi ."
Dịch từ nguồn : http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20140529000116&cid=1101

No comments:

Post a Comment