Thursday, March 20, 2014

TÚ BÀ ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN CÁC CÔ , VÀ CÓ SỰ BẢO KÊ CỦA TDS TẠI NGA . (Nguồn : RFA Vietnamese) :
1/ Vừa rồi có mấy cô VN (bị ép làm gái tại ổ chứa do 1 người VN làm chủ tại Moscow) bị ĐÁNH ĐẬP DÃ MAN và trốn được ra ngoài , báo với CS Nga . Do có ng thân tại Mỹ và CND nhờ các nghị sĩ can thiệp , họ đã về lại VN . Mụ tú bà , dân Nghệ Tỉnh , có sự ĐỞ ĐẦU của 1 Tham Vụ TDS VN đã dọa họ : 'tụi bay có về thì câm cái miệng , đàn em của tao làm CA ở VN rất nhiều' . Các cô , sau khi về đi đâu cũng mang khẩu trang .
Họ cho biết , CÒN nhiều cô bị giử trong ổ chứa , mà tú bà - có bà con làm ở TDS - đánh đập các cô thậm tệ , nếu mụ ko vừa ý ; qua đường dây của TDS ở Moscow , họ bị dụ sang Nga "để làm nhà hàng , lương cao" , nhưng qua đấy bị đẩy vào ổ chứa , có xã hội đen canh gác ; đa số dân miền Nam , có vài cô dân HN . Vụ này đăng mấy bài trên đài RFA , KHÔNG thấy báo chí VN hay TDS lên tiếng .
2/ Theo 1 blogger , trước đây đã học ở LX , thì ng Nga bây giờ cũng KHINH dân VN .
Nếu bạn có con cháu bị dụ sang Nga làm gái , mà lại bị đối xử dã man như vậy , bạn sẽ nghĩ như thế nào ?
Bạn thấy , mụ tú bà và đồng bọn , đã đối xử với các cô , còn tệ hơn lang sói .

No comments:

Post a Comment