Wednesday, March 19, 2014

KỶ thuật tuyên truyền của ng CS .
- Kẻ nào thắng về truyền thông là thắng 1/2 cuộc chiến .
http://www.tranthanhhien.com/…/phu-nu-trong-cac-anh-tuyen-t…

NỮ "CHIẾN SĨ"  TRONG CÁC ẢNH TUYÊN TRUYỀN , CỔ ĐỘNG CỦA QUÂN ĐỘI CSBV TRƯỚC 1975 .

Các nữ "bộ đội" này có thân thể không thua các ng mẫu 

NGƯỜI TRONG ẢNH 1 VÀ 2 LÀ MỘT . ẢNH DƯỚI :  HỌ LÀ CÁC NGHỆ SĨ  , KHÔNG PHẢI LÀ DÂN THƯỜNG .
NHỜ GIỎI TUYÊN TRUYỀN VÀ BƯNG BÍT SỰ THẬT , CÁC LÃNH TỤ CS MỚI CÓ THỂ "NƯỚNG" HÀNG TRIỆU THANH NIÊN NAM NỮ HAI MIỀN VÀO CHIẾN TRANH "GIẢI PHÓNG" MIỀN NAM .
Nói thêm : Người CS rất coi trọng truyền thông : Sau khi CP Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam VN - do ĐCSVN lập ra - đặt thủ đô ở Đông Hà , Quảng Trị , họ đã có văn phòng đại diện hay TĐS ở các nước CS Đông Âu . Tại Hà Nội cũng có VP đại diện của CP này đặt tại một biệt thự rất đẹp . Người đại diện là 1 đảng viên CS hoạt động lâu năm trong hàng ngũ MTGPMN . Khoảng năm 1976 , CP này bị giải tán để hai miền nam bắc thống nhứt . Họ có xuất bản một BÁO ẢNH in rất đẹp trên giấy láng Bristol , đăng tải hoạt động của CP này như các buổi trình ủy nhiệm thư , v.v... và phát hành khắp thế giới ; tôi đã xem báo ảnh này .

No comments:

Post a Comment