Sunday, February 9, 2014TRẬN ĐỒNG XOÀI , NGÀY 10 06 1965 . THEO LIFE JULY 2 1965 .


TRỰC THĂNG ĐỔ QUÂN XUỐNG SÂN BANH , KẾ QUẬN ĐÔN LUÂN . BINH SĨ TỪ ĐÂY TIẾN LÊN DƯỚI LÀN ĐẠN CỦA CS .
"CỨ 10 GIÂY CÓ 1 NGƯỜI GỤC NGẢ ! "
Add caption

CHỈ HUY LỰC LƯỢNG BẢO VỆ QUẬN ĐÃ KHÓC KHI BIẾT RẰNG GĐ ÔNG ĐÃ CHẾT HẾT . ẢNH PHẢI : GIA ĐÌNH NÀY KHÓC VÌ MỌI NGƯỜI CÒN SỐNG .  

VỚI THÁNH GIÁ ĐONG ĐƯA NƠI NGỰC , BÉ GÁI 12 TUỔI NÀY ĐI BẰNG CÁCH NHẢY CÒ CÒ ĐỂ CHỜ TRỰC THĂNG TẢI THƯƠNG . NHÀ BỊ TAN TÀNH , CHA VÀ 1 ANH , 1 CHỊ CHẾT . MẸ VÀ HAI ANH SỐNG SÓT ĐÃ GẶP BÉ TẠI 1 BV Ở SÀI GÒN .
DÂN CHÚNG BỒNG BẾ NHAU , RỜI BỎ VÙNG LỬA DẠN .

No comments:

Post a Comment