Saturday, August 17, 2013

Không thể FULL SCREEN ở Windows VISTA : những nguyên nhân .
1/ Driver cũa video card ko được update .
2/ Thiếu RAM (memory module ko đũ) .
3/ Và một số thuộc về hardware .
Thông thường , những problem này ko xãy ra ở Windows 7 vì HĐH này tự động update cho các driver (nghĩa là Vista ko có chức năng đó) .
Bạn nào , gặp probem trên , cho tôi biết ID và PW cũa Teamviewer để tôi vào máy bạn để tìm nguyên nhân  .

No comments:

Post a Comment