Wednesday, June 19, 2013

LỄ KÝ KẾT VĂN KIỆN ĐẦU HÀNG ĐỒNG MINH CŨA NHẬT .

NGUỒN : LIFE SEP 17 , 1945 .
VĂN KIỆN CHẤP NHẬN ĐẦU HÀNG CỦA NHỰT MANG 12 CHỮ KÝ , CÓ 2 CHỮ KÝ CỦA NHỰT . PHE NHỰT GIỬ 1 BẢN , PHE MỸ 1 BẢN .

LỄ KÝ KẾT TỔ CHỨC TRÊN CHIẾC THIẾT GIÁP HẠM LỚN NHỨT THẾ GIỚI "MISSOURI" , ĐẬU TẠI VỊNH TOKYO . TỪ LÚC ĐẾN CỦNG NHƯ LÚC RỜI TÀU , PHÁI ĐOÀN NHẬT KHÔNG ĐƯỢC CHÀO (SALUTE)  BỞI BẤT CỨ SĨ QUAN CAO CẤP NÀO CỦA ĐỒNG MINH .


TƯỚNG MACARTHUR ĐÃ DÙNG 05 CÂY BÚT ĐỂ KÝ TÊN VÀO VĂN KIỆN CHẤP NHẬN SỰ  ĐẦU HÀNG CỦA NHỰT .ÔNG TƯỚNG HẢI QUÂN NÀY , PHỤ TRÁCH VIỆC PHÁO KÍCH VÀO LÃNH THỖ NHỰT TRONG TUẦN CUỐI CŨA CHIẾN . MỚI NHÌN SƠ QUA , CÓ THỂ LẦM ÔNG VỚI THỦ TƯỚNG ANH W. CHURCHILL .

HÌNH ẢNH HIROSHIMA SAU KHI BỊ NÉM BOM NGUYÊN TỬ

No comments:

Post a Comment