Saturday, March 3, 2012

 XƯNG TỘI TRONG CƠ ĐỐC GIÁO

Tác giả so sánh “phê và tự phê” cũng giống như việc “xưng tội” trong đạo Thiên Chúa là không đúng đắn. Sự khác nhau rất cơ bản ở đây là những người có đạo tin vào một Thượng đế vô hình hiện diện ở khắp mọi nơi và thấy hết mọi sự. Mọi việc làm của con người dù kín đáo đến đâu thì cũng không giấu được Thượng đế. Chính vì niềm tin này mà người có đạo không dám nói dối khi xưng tội, và nó giúp người có đạo biết giữ mình, hạn chế tối đa việc phạm tội. Mặc dù trong cuộc sống họ vẫn phạm tội như tác giả nói, là bởi vì họ cũng là con người, nếu hoàn toàn không phạm tội thì họ đã giống như Thượng đế, họ đâu cần đến Thượng đế nữa! Mặt khác khái niệm “tội lỗi” trong cơ đốc giáo bao hàm cả phạm tội trong suy nghĩ, và Chúa có thể đọc được mọi suy nghĩ của con người, nên người phạm tội trong suy nghĩ cũng cần xưng tội để được “gột rửa” đầu óc mình, điều này có tác dụng rất lớn để ngăn ngừa tội lỗi. Trái lại, khi người không có đạo khi “tự phê”, do ho không tin vào một Thượng đế biết hết mọi sự nên dễ có suy nghĩ rằng nếu việc mình làm ở nơi kín đáo không ai biết, thì chẳng ngu gì “vạch áo cho người xem lưng”. Chính vì vậy mà sự tư phê chẳng có mấy tác dụng. Tôi viết những điều này không có ý trách tác giả vì tác giả chưa hiểu nhiều về giáo lý cơ đốc.

No comments:

Post a Comment