Tuesday, February 7, 2012

hình ảnh chiến trang việt nam ,

trận đánh cầu sài gòn 30.4.75
http://www.youtube.com/watch?v=uxUsILTkCEo&feature=fvwrel
quốc lộ 13 mùa hè đổ lửa 
http://www.youtube.com/watch?v=Iu0STr9qhdc&feature=related

No comments:

Post a Comment