Saturday, January 14, 2012

VỤ CƯỞNG CHẾ MẶT BẰNG THÔN LA DƯƠNG , TỈNH HÀ ĐÔNG .

CHÍNH QUYỀN XẢ ĐẢ DÙNG XE ỦI ĐẤT ĐỂ CÀY BỚI CẢ NGHỈA TRANG TẠI THÔN NÀY HẦU LẤY ĐẤT . TRONG LINK DƯỚI CÓ CHỤP LẠI BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN BÁO ONLINE TUANVIETNAM  (HÌNH NHƯ LÀ MỘT NHÁNH CỦA VIETNAMNET) ; BÀI BÁO NÀY SAU ĐÓ ĐẢ BỊ GỞ XUỐNG !!! THẬT LÀ TÁN TẬN LƯƠNG TÂM , CHẾT RỒI CỦNG CHƯA YÊN !!!

http://ttxva.org/video-cuong-che-mat-bang-thon-la-duong-ha-dong/

No comments:

Post a Comment