Friday, January 20, 2012

ai biểu các anh nghe lời việt cộng làm chi !

(Chuyện có thật 100 %) .

Khoảng năm 1980 , chúng tôi (sĩ quan chế độ củ) đang đi tù ở trại Nam hà (còn gọi là Ba sao) , gần Phủ lý , tỉnh Nam Định ; lúc đó quan hệ giửa cai tù và tù đã bớt căng thẳng khá nhiều vì các cai tù đã thấy được "sự thật" sau thời gian dài giam giử chúng tôi . Nhân lúc nghỉ trưa ngoài bãi , sau giờ lao động , bọn tôi nói với anh công an rất trẻ (quản giáo cũa chúng tôi) : " Nếu chúng tôi biết nhà nước kêu đi học tập có 10 ngày mà giam chúng tôi lâu dài thế nay , thì chúng tôi trốn hết (nghĩa là ko trình diện để học tập)" . Các bạn biết , anh này trả lời thế nào ko ?
- AI BIỂU CÁC ANH NGHE LỜI VIỆT CỘNG LÀM CHI !!!
Bọn tôi vừa ngẩn ngơ mà củng vừa KÍNH PHỤC sự thành thật của anh sỉ quan CA rất trẻ này .

No comments:

Post a Comment