Friday, July 2, 2021

 TRỊNH VĂN QUYẾT sinh ngày 27/11/75 tại Thanh Hóa. 

1/ Dựa vào tên

Thay thế các chữ bằng trị số tương ứng, ta có:

TRỊNH = 42155 = 17, 17 rút gọn = 1+7 = 8. 

VĂN = 615 = 12, 12 rút gọn = 1 + 2 = 3.

QUYẾT = 16154 = 17, rút gọn = 1 + 7 = 8.

Cộng lại: 8 3 8 = 19 = cực kỳ may mắn. 

Sau đây là ý nghĩa của 19.

Vua của Thiên Đình (The Prince of Heaven)
19 là một trong những số rất may mắn và thuận lợi (favorable). Số này được tượng trưng bởi Mặt Trời, và còn được gọi là Vua của Thiên Đình bởi vì nó chỉ ra sự thắng lợi trên tất cả những thất bại và thất vọng (disappointment) tạm thời. Số này ban cho người và thực thể (entity) mang số này với tất cả quyền lực của số 10, mà không chịu sự nguy hiểm của lạm dụng vốn có trong số 10. Số này sẽ hứa hẹn hạnh phúc và thành đạt (fulfillment) – là thành công trong mọi việc kinh doanh/mạo hiểm (venture) cũng như trong cuộc sống cá nhân. Dĩ nhiên, nếu tên của bạn bằng 19, số này phải được xem xét cùng với ngày sanh, có thể là một số không may mắn. Không có gì là hoàn hảo trên đời này, nhưng dù cho con số kia có ảnh hưởng tiêu cực đi nữa, số 19 sẽ giúp mọi việc của bạn trở nên dễ dàng và hóa giải tối đa bất cứ tác động tiêu cực nào - do con số kia mang lại, mà bạn sẽ gặp trên đường đời.

Dịch từ sách Linda Goodman's Star Signs trang 257.
NHẬN XÉT: Như tôi đã viết nhiều lần, người nào sanh ngày 27 rất may mắn, ông này lại có tên bằng 19 cũng rất may mắn. TUY NHIÊN, LTS nói rõ: những ai, dù rất may mắn, nhưng nếu ko biết tu nhân tích đức trong KIẾP NÀY, sẽ ra đời trong kiếp sau dưới một ngày sanh hay tên cộng lại bằng như 18 hay 29, v.v...
2/ Dựa vào ngày sanh.
Gậy chỉ huy
Đây là một số xuất sắc, hài hòa, và may mắn của can đảm và quyền lực, với một nét quyến rũ (a touch of enchantment). Số này phù hộ cho người hay thực thể mà nó đại diện với một hứa hẹn về quyền lực và chỉ huy. Nó bảo đảm rằng các phần thưởng lớn sẽ đến từ những công việc hữu ích/có kết quả (productive labor), trí tuệ (intellect), và tưởng tượng, rằng những năng lực (faculty) sáng tạo đã gieo mầm tốt sẽ chắc chắn gặt hái một vụ mùa tốt (reap a rich harvest). Những ai hay thực thể đại diện bởi số 27 sẽ luôn luôn tiến hành những ý nghĩ và dự định riêng của họ, ko bị dọa nạt (intimidate) hay ảnh hưởng bởi ý kiến khác biệt hay chống đối từ kẻ khác. Đây là số do NGHIỆP TỐT, đã đạt được từ nhiều kiếp trước.
Dịch từ trang 261 của sách Linda Goodman's Star Signs.

No comments:

Post a Comment