Sunday, June 27, 2021

 Nguyễn Đăng Quang (sinh ngày 23/08/1963) là doanh nhân, tỉ phú USD người Việt [1]. Ông hiện là nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Masan,[2] phó chủ tịch thứ nhất trong Hội đồng quản trị Techcombank từ tháng 4 năm 2016 đến nay.

Trước đó, ông đóng vai trò thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng Techcombank từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 03/2016 và Phó Chủ tịch thứ nhất từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 4 năm 2014. Trước khi tham gia HĐQT, ông Nguyễn Đăng Quang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành và quản trị ở nhiều vị trí quản lý khác nhau tại Techcombank từ năm 1995.[3]

NGUYỄN = 536155 = 25 = 7

 ĐĂNG = 4153 = 13 = 4

QUANG = 16153 = 16 = 7

Cộng lại: 7 4 7 = 18. 

No comments:

Post a Comment