Sunday, June 27, 2021

Cuộc đời của TS Nguyễn quang A qua lăng kính LTS  

1/ Thay thế các chữ bằng trị số tương ứng:

NGUYỄN = 536155 = 7

QUANG = 16153 = 16 = 7

A = 1

Cộng lại: 7 7 1 = 15 = rất may mắn. 

Ý nghĩa của số 15

NHÀ ẢO THUẬT (THE MAGICIAN)

15 là số có ý nghĩa huyền bí (esoteric) sâu xa, của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ (all magic is manifested). Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment). 15 đi đôi với tài hùng biện, sự khéo ăn khéo nói, và những tài năng về âm nhạc, nghệ thuật, và kịch nghệ. Số này ban cho (bestows upon) người mang số này một tính khí bất ngờ hay đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẫn hay thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẽ và kỳ lạ. Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền, quà tặng, những giúp đỡ từ những kẻ khác, vì số này có sự thu hút mạnh mẽ đối với tính vị tha của người khác. Tuy nhiên, không hoa hồng nào lại không có gai, và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẽ điều khiển những mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8. Những người như thế sẽ có thể dùng ma thuật (black magic), thôi miên, và sự dẫn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ. Do đó, nếu 15 là ngày sanh, là tên cộng là 4, 13, 22, hoặc 31, thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1, như số 10 hoặc 19. Nếu ngày sanh là 15, và tên bằng 8, 17, hoặc 26, thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24. Nếu tên bằng 15, và bạn lại sanh ngày 4, 8, 13, 17, 22, 26, và 31, bạn nên đổi tên thành 6 hay 24. Ngoài sự cảnh báo trên, số 15 rất may mắn. Nếu bạn sanh ngày 15, và tên cũng bằng 15, bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm, với điều kiện là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ./.

Dịch từ quyển Linda Goodman’s Sun Signs nơi trang 252-253.

=====================

2/ Phần đọc thêm: 

Tác phẩm dịch của ông.

 • Thomas FriedmanThế giới phẳng (đồng dịch cùng Cao Việt Dũng, Nguyễn Tiên Phong)
 • Hernando de SotoSự bí ấn của tư bản (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành dưới tên gọi "Sự bí ẩn của vốn", 2006)
 • Karl PopperSự khốn cùng của chủ nghĩa lịch sử
 • Karl Popper, Xã hội mở và những kẻ thù của nó
 • Daron Acemoglu; Jemes A. Robinson, Vì sao các quốc gia thất bại, Nguồn gốc của Quyền lực, Thịnh vượng và Nghèo khó
 • Robert KaganThế giới mà Mỹ tạo ra
 • Bàn tròn Ba Lan – những bài học, Hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm Bàn Tròn Ba Lan tại Đại học Michigan, Hoa Kỳ – 7-10/4/1999
 • Kornai JánosHội chứng ràng buộc ngân sách mềm và khủng hoảng tài chính toàn cầu, Vài cảnh báo từ một nhà kinh tế học Đông Âu
 • Kornai János, Tự do, Bình đẳng, Bác ái: Suy ngẫm về những thay đổi tiếp sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản
 • Kornai János, Chủ nghĩa xã hội thị trường? Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa?
 • Kornai János, Bài học chuyển đổi ở Đông Âu, Tuyển tập các tiểu luận
 • Kornai János, Bằng sức mạnh tư duy, Tiểu sử tự thuật đặc biệt
 • Murray RothbardLuân lý Của Tự do, với phần Dẫn nhập mới của Hans-Hermann Hoppe
 • Friedrich HayekCon đường dẫn tới chế độ nông nô, Ấn bản kỷ niệm Năm Mươi năm – với lời giới thiệu của Milton Friedman.


Nguồn: Nguyễn Quang A – Wikipedia tiếng Việt


No comments:

Post a Comment