Sunday, June 27, 2021

 TRẦN = 4215 = 12 = 3

VĂN = 615 = 12 = 3

NAM = 514 = 10 = 1 

Vì 3 + 3 + 1 nhỏ hơn 10, nên ta ko thể rút gọn các số 12, 12, và 10. Do đó: 12 + 12 + 10 = 34. Sau đây ý nghĩa của số 34. 

No comments:

Post a Comment