Sunday, June 27, 2021

 Hồ Hùng Anh (sinh năm 1970) là doanh nhân, tỉ phú USD người Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

HỒ = 57 = 12 = 3

HÙNG = 5653 = 19 = 10 = 1

ANH = 155 = 11

Cộng lại: 3 1 11 = 15 = may mắn. 

No comments:

Post a Comment