Friday, November 20, 2020

 Theo các sách về huyền bí học (occultism) , các lãnh tụ như Hitler hay HCM , v.v... đã dùng MA THUẬT (magic) hay NGẢI NÓI để nói cho công chúng nghe . Do đó ,người dân sẵn sàng lao vào chỗ chết hay chấp nhận thiệt thòi khi nghe các lãnh tụ này .

Năm 1954 hay trước đó , ng dân miền bắc đã nghe lời đường mật của HCM và Việt Minh để tham gia kháng chiến hay đóng góp hàng ngàn lượng vàng (ông/bà Trịnh văn Bô) hay đóng góp rất nhiều cho kháng chiến để rồi bị xử bắn về tội "địa chủ ác ôn, v.v...” ( bà Cát Hanh Long) dù hai con bà là trung/tiểu đoàn trưởng của Việt Minh . . .
Trước 75 , ko kể ng dân thất học ở nông thôn hay thành thị miền nam mê hoặc bởi ngải nói của HCM mà cả dân trí thức và cả một số sĩ quan các cấp VNCH vẫn bị mê hoặc bởi HCM . (còn tiếp) .
Hình 1-3 : các sách nói về ảnh hưởng của huyền bí học (occultism) đối với Đức Quốc Xã (Nazism) . Quyển thứ hai có ấn bản tiếng Anh tựa "The Morning of the Magicians" , cả ba đều có bán trên Amazon .

No comments:

Post a Comment