Friday, November 20, 2020

 Cách dùng dấu tay (fingerprint) để mở iPhone 7 .

Vào Settings (cài đặt) > Touch ID and Passcode (nhận dạng dấu tay và mật mã) > nhập Passcode (mật mã 6 số) > ở Fingerprints (dấu tay) nhấp Add a Fingerprint (thêm 1 dấu tay) , kế đó dùng ngón TRỎ bấm và nhả nút Home liên tục cho tới khi đạt yêu cầu ; sau đó bấm Done (xong) .
Từ đó về sau , muốn xài iPhone 7 , bạn chỉ cần nghiêng iPhone (hay bấm nút Wake/Sleep) và dùng ngón trỏ bấm vào nút Home , thay vì phải nhập 6 số (rất mất thì giờ) của mật mã .
Chúc bạn thành công !

No comments:

Post a Comment