Wednesday, April 24, 2019

PHỤ NỮ LÀM VIỆC CHO HÃNG THẦU MỸ RMK-BRJ THỜI CHIẾN TRANH .

Học viên hàn . Đàn ông và đàn bà có cơ hội đồng đều về việc làm . Hơn 150.000 công nhân của hãng RMK-BRJ đã được huấn luyện theo ba phương pháp : 1/ tại chỗ ; 2/ hướng dẫn bán thời gian về nghề ; 3/ học toàn thời gian tại lớp , xưởng , với thợ chánh . (46. Trainee Welders. Men and women were given equal opportunity to learn an occupation. Over 150,000 RMK-BRJ employees were trained by the 3 following methods: (1) on-the-job; (2) part-time formal job-related instruction ; (3) full-time formal classroom, shop, or operator instruction). Lớp huấn luyện thơ ký đánh máy : họ học tiếng Anh , đánh vần , đánh máy , điền đơn và công việc văn phòng . (45. Secretarial Training Class. At the Saigon Main Office building, classes were held in English, Spelling, Typing, Filing, and Office Procedures).


Học viên nghành tiện . (Trainee Machinist. Women received full-time training in machinist and welding skills-many could  replace males enlisted into military service). 

Nguyễn thị Vũ , 21 tuổi , điều khiển máy xúc đất tại hầm đá SUMPCO ở bắc Sài Gòn . Đây là kho bãi , hầm đá , khu vực huấn luyện và chứa hàng của hãng RMK-BRJ . (Beauty and Beast. At SUMPCO Quarry, north of Saigon, the RMK-BRJ depot, quarry, and training and storage area, comely Vuet Nguyen Thi, 21, operates front-end loader. Here, in 1970, bottom drops hauled sand from the Saigon River. Thi (first name comes last in Vietnam) picked up the sand after the bottom drops dumped it, and piled it).

No comments:

Post a Comment